PL EN


2017 | 309 | 133-142
Article title

Jakość pracy determinantą jakości życia jednostki (studium przypadku)

Content
Title variants
EN
The quality of work as a determinant of quality of society life (case study)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była identyfikacja i analiza zależności pomiędzy jakością pracy a jakością życia. Przedstawiono istotę i sens jakości pracy. Następnie zaprezentowano sposób ujmowania jakości życia. Dokonano analizy zależności występujących między jakością pracy a jakością życia. Stwierdzono, iż jakość pracy jest istotną determinantą jakości życia społeczeństwa. Ponadto zaprezentowano odczucia pracowników branży tartacznej co do jakości ich życia w odniesieniu do jakości pracy.
EN
The aim of the article was to identify and analyze the correlation between the quality of work and quality of life. The essence and meaning of the quality of work was presented. Furthermore, the article presented how to recognize the quality of life. An analysis was based on correlation between the quality of work and the quality of life. It was stated that the quality of work is an important determinant of the quality of life of society. Moreover, the article presented sawmilling industry employees feeling about the quality of their lives in relation to the quality of work.
Year
Volume
309
Pages
133-142
Physical description
Contributors
 • Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Polityki Regionalnej
References
 • Bartkowiak G. (2009), Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Borkowska S. (2004), Praca a życie pozazawodowe [w:] S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa.
 • „Conditions of Work Digest” (1986), ILO, Geneva, Vol. 5, 2.
 • Efraty D., Sirgy M.J. (1990), The Effects of Quality of Working Life (QWL) on Employee Behavioral Responses, „Social Indicators Research”, Vol. 22(1).
 • Gładzicki Z. (1972), Społeczne warunki pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym – w ocenie robotniczej załogi [w:] Warunki pracy w przedsiębiorstwie, „Studia i Materiały. Prace Naukowe IOiE PWr.”, nr 10, Wrocław.
 • Jan Paweł II (1986), Laborem exercens. Encyklika Ojca Świętego o pracy ludzkiej, KUL, Lublin.
 • Kolman R. (2000), Zespoły badawcze jakości życia, „Problemy Jakości”, nr 2.
 • Kolman R. (2009), Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Placet, Warszawa.
 • Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 1995.
 • Łańcucki J. (1998), Jakość życia, a jakość wyrobów i usług [w:] J. Łańcucki (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz.
 • Olędzki M. (1985), Zatrudnienie i jakość pracy, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Olszewski J. (1997), Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, WAE, Poznań.
 • Szymański K.R., Majda T. (1995), Vademecum ochrony pracy, ZCO, Zielona Góra.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-625cacfc-4901-4fc7-8145-c82c5da7ae97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.