PL EN


2018 | 362 | 306-317
Article title

Analiza wpisów na portalu Twitter z wykorzystaniem narzędzi big data zawartych w pakiecie R

Content
Title variants
EN
Social media analysis with big data tools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wraz z rozwojem internetu, mediów społecznościowych oraz technologii mobilnych znacznie wzrosła ilość generowanych danych. Dane te, zarówno w formie ustrukturalizowanej, jak i nieustrukturalizowanej, mogą nieść wartość biznesową dla przedsiębiorców. W danych big data można znaleźć m.in. informacje na temat klientów, konkurencji, rynku pracy, opinii na temat produktów danej firmy, czy aktualnych trendów. Dzięki dokładnej analizie internetu i mediów społecznościowych, interesariusze mogą pozyskać nową wartość, jaką są informacje na temat nastawienia i opinii konsumentów. Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi big data jako jednego ze sposobów analizy mediów społecznościowych i wyciągania w ten sposób wartościowych informacji. Przedmiotem przeprowadzonej analizy były tysiące tweetów użytkowników portalu Twitter. Analiza została przeprowadzona przy wykorzystaniu technik text mining oraz sentyment analysis.
EN
Development of Internet, social media and databases has caused a huge increase of data. Structured, semi-structured and unstructured data has a high business value. It contains various information about customers, competition, labor market, and development trends for industries, products and services. The internet and social media are places where customers express their opinions about various products and services. It is a valuable source of information for entrepreneurs. The aim of this paper is to explore the issue of big data and to propose a set of different techniques for the analysis of customer opinions on the example of Twitter.
Year
Volume
362
Pages
306-317
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Informatyki Ekonomicznej
References
 • [Apple] www.apple.com/homepod (dostęp: 19.12.2017).
 • Cavazza F. (2017), Social Media Landscape 2017, https://fredcavazza.net/2017/04/19/social-media-l,scape-2017 (dostęp: 22.12.2017).
 • Chen H., Chiang R., Storey V. (2012), Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact, „MIS Quaterly”, Vol. 36, No. 4, s. 1165-1188.
 • Erl T., Khattak W., Buhler P. (2015), Big Data Fundamentals: Concepts, Drivers & Techniques, Prentice Hall, Boston.
 • Frizzo-Barker J., Chow-White P.A., Mozafari M. (2016), An Empirical Study of the Rise of Big Data in Business Scholarship, „International Journal of Information Management”, Vol. 36, No. 3, s. 403-413.
 • He W., Zha S., Li L. (2013), Social Media Competitive Analysis, Text Mining: A Case Study in the Pizza Industry, „International Journal of Information Management”, Vol. 33, No. 3, s. 464-472.
 • Hsu H., Chang C., Hsu C. (2017), Big Data Analytics for Sensor-Network Collected Intelligence 1st Edition, A volume in Intelligent Data-Centric Systems, Academic Press, 2017, s. 1- 306.
 • [IBM] Big Data Analytics. Employ the Most Effective Big Data Technology, www.ibm.com/analytics/hadoop/big-data-analytics (dostęp: 10.01.2018).
 • Katal A., Wazid M., Goudar R.H. (2013), Big Data: Issues, Challenges, Tools, Good Practices, http://www.stat.purdue.edu/~doerge/BIOINFORM.D/SPRING16/KatalWazidGoudar_2013.pdf (dostęp: 27.12.2017).
 • Lawrence R., Melville P., Perlich C., Sindhwani V., Meliksetian S., Hsueh P.-Y., Liu Y. (2010), Social Media Analytics, The Next Generation of Analytics – Based Marketing Seeks Insights from Blogs, https://www.researchgate.net/publication/235769780_Social_Media_Analytics-The_Next_Generation_of_Analytics-Based_Marketing_Seeks_Insights_From_Blogs (dostęp: 20.12.2017).
 • Manyika J., Chui M., Brown B., Bughin J., Dobbs R., Roxburgh C., Byers A.H. (2011), Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, Productivity, McKinsey Global Institute, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Big%20data%20The%20next%20frontier%20for%20innovation/MGI_big_data_exec_summary.ashx/ (dostęp: 06.10.2017).
 • Medhat W., Hassan A., Korashy H. (2014), Sentiment Analysis Algorithms and Applications: A Survey, „Ain Shams Engineering Journal”, 5(4), s.1093-1113.
 • Olszak C.M. (2016), Toward Better Understanding, Use of Business Intelligence in Organizations, „Information Systems Management”, Vol. 33, No. 2, s. 105-123.
 • Olszak C.M., Gajowska D. (2017), Big Data Approach to Analyzing the IT Job Market, Proceedings of the 11 European Conference on Information Systems Management, University of Genoa, 14-15 September 2017, Genoa, Italy, Ed. R.P. Dameri, R. Spinelli, Published by Academic Conferences, Publishing International Reading, UE, s. 242-251.
 • Olszak C.M., Mach-Król M. (2015), Big Data: a New Value for Organizations [w:] A. Fošner (ed.), Advances in Business-Related Scientific Research Conference, GEA College, Ljubljana.
 • Olszak C.M., Zurada J. (2015), Information Technology Tools for Business Intelligence Development in Organizations”, „Polish Journal of Management Studies”, Vol. 12, No. 1, s. 138-139.
 • Pedrycz W., Chen S.-M. (2015), Information Granularity, Big Data, Computational Intelligence, Springer, London.
 • Russom P. (2011), Big Data Analytics, TDWI best practices report, The Data Warehousing Institute (TDWI) Research.
 • Sagiroglu S., Sinanc D. (2013), Big Data: A Review, Collaboration Technologies, Systems (CTS), International Conference on: IEEE, s. 42-47.
 • [SAS] What is big data, SAS, https://www.sas.com/pl_pl/insights/big-data/what-is-bigdata.html#modal2 (dostęp: 19.12.2017).
 • Szewczyk A. (2011), Popularność funkcji serwisów społecznościowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica”, nr 29.
 • Zagarani R., Abbasi M., Liu H. (2014), Social Media Mining: An Introduction, Cambridge University Press, http://dmml.asu.edu/smm/SMM.pdf (dostęp: 20.12.2017).
 • [www 1] The 7 pillars of Big Data, Petroleum Review, 2015 https://www.landmark.solutions/Portals/0/LMSDocs/Whitepapers/The_7_pillars_of_Big_Data_Whitepaper.pdf (dostęp: 23.12.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-62d7d6ef-3968-45f8-8d24-97911a89a60c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.