PL EN


2013 | 5(94) Ocenianie pracowników (Appraising employees) | 55-68
Article title

Spójność narzędzi ocen okresowych i założeń polityki personalnej. Tekto Productions

Content
Title variants
EN
The Cohesiveness of Performance Appraisal Tools and Personnel Policy Assumptions: Tekto Productions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie wskazuje się na potrzebę wzajemnego rozwoju biznesu i uniwersytetów poprzez wymianę wiedzy. Artykuł niniejszy ma dwa podstawowe cele. Po pierwsze, prezentuje jeden z możliwych sposobów badania wzorów dokumentacji okresowego oceniania pracowników oraz wypracowania na tej podstawie wskazówek doskonalących system zarządzania zasobami ludzkimi. Po drugie, przedstawia propozycję współpracy środowiska akademickiego z biznesem w zakresie realizacji badań nad wyłaniającym się wzorem zarządzania ZZL. Jest to przykład niskokosztowej wymiany myśli pomiędzy praktykami a akademickimi badaczami.
EN
The exchange of knowledge is what is being indicated today as the way forward for the mutual development of business and universities in the modern world. This article has two primary goals. First, it presents a possible way for studying employee performance appraisal documentation forms as well as the development of this as a basis of guidelines for improving the human resource management system. Second, it presents a proposal for collaboration between the academic community and business in the area of undertaking research into the emerging model of HRM. This is an example of a low–cost exchange of ideas among practitioners and academic researchers.
Year
Pages
55-68
Physical description
Document type
case study
Dates
published
2013-10-15
Contributors
  • Katowice University of Economics, Katowice, Poland
References
  • Dawson P. (2003), Organisational change stories and management research: facts or fiction, Journal of the Australian and New Zealand Academy of Management, vol. 9, z. 3, s. 37–49.
  • Mayring Ph. (2000), Qualitative content analysis, Forum: Qualitative Social Research, vol. 1, nr 2.
  • Kondrasuk J.N. (2012), The ideal performance appraisal is a format, not a form, Academy of Strategic Management Journal, vol. 11, z. 1, s. 115–130.
  • Law R. (2007), Appraising performance appraisals: A critical look at an external control management technique, International Journal of Reality Therapy, vol. 26, z. 2, s. 18–25.
  • Lave J., Wenger E., (1990), Situated learning, legitimate peripheral participation, Cambridge, UK, Cambridge University Press.
  • Scullion H., Sparrow P., Farndale E. (2011), Global Talent Management: New Challenges for the Corporate HR Function in the Global Recession, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, vol. 78, nr 1, s. 97–115.
  • Strużyna J., Spalek M., (2012), Analiza Cop i CoI. Eksperyment z podwójnym opisem, w Rokita J. (red.), Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian. Część 2, Katowice, GWSH, s. 58–79.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-62f04042-2043-411c-a0a1-33bdcdf87ed3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.