PL EN


2018 | 362 | 194-206
Article title

Inwestycje rozwojowe jako element strategii przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących na polskim rynku

Content
Title variants
EN
Development investments as a component of the strategies of family firms operating on the Polish market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki badania, którego głównym celem było rozpoznanie aktywności przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących na polskim rynku w zakresie realizacji inwestycji rozwojowych. Ponadto w badaniu podjęto się identyfikacji związków występujących pomiędzy inwestycjami rozwojowymi realizowanymi w przedsiębiorstwach rodzinnych a: wielkością przedsiębiorstwa, jego zasięgiem rynkowym, rodzajem działalności oraz postrzeganiem konkurencji jako bariery w rozwoju firmy przez menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem. Realizacja wyznaczonych celów została osiągnięta na podstawie badania pierwotnego przeprowadzonego na próbie 353 przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących na polskim rynku. Otrzymane rezultaty wskazują, że dominująca większość przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce realizuje inwestycje rozwojowe. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że spośród rozpatrywanych zmiennych na inwestycje rozwojowe istotny wpływ mają wielkość oraz zasięg rynkowy przedsiębiorstwa rodzinnego.
EN
This article presents results of a study which aimed to recognize the activity of family enterprises operating on the Polish market in the implementation of development investments. The study identifies relationships between the development investments carried out by family enterprises and a number of factors including the size of an enterprise, its market reach, the type of activity and the perception of competition by managers of those companies. The study results are based on the primary survey carried out on a sample of 353 family enterprises. Findings of the study indicate that the majority of family enterprises in Poland introduce development investments. Conducted analysis shows that development investments are significantly affected by the firm size and market reach of the family firm.
Year
Volume
362
Pages
194-206
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii Politycznej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
References
 • Bijańska J., Wodarski K. (2014), Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw, „Organizacja i Zarządzanie”, z. 70.
 • Chrisman J.J., Patel P.J. (2012), Variations in R&D Investments of Family and Non-family Firms: Behavioral Agency and Myopic Loss Aversion Perspectives, „Academy of Management Journal”, No. 55(4), s. 76-997.
 • Classen N., Carree M., Van Gils A., Peters B. (2014), Innovation in Family and Non-family SMEs: An Exploratory Analysis, „Small Business Economics”, Vol. 42(3), s. 595-609.
 • De Massis A., Frattini F., Pizzurno E., Cassia L. (2015), Product Innovation in Family versus Nonfamily Firms: An Exploratory Analysis, „Journal of Small Business Management”, 53(1), s. 1-36.
 • Dzikowska M., Gorynia M. (2012), Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa – w kierunku koncepcji eklektycznej?, „Gospodarka Narodowa”, nr 4(48), s. 1-30.
 • Hatak I., Roessl D. (2015), Relational Competence-Based Knowledge Transfer Within Intrafamily Succession: An Experimental Study, „Family Business Review”, No. 28(1), s. 10-25.
 • Herrero I. (2017), Family Involvement and Sustainable Family Business: Analysing Their Effects on Diversification Strategies, „Sustainability”, No. 9.
 • Kellermanns F., Eddleston K., Barnett T., Pearson A., (2008), An Exploratory Study of Family Member Characteristics and Involvement: Effects on Entrepreneurial Behavior in the Family Firm, „Family Business Review”, Vol. 21(1), s. 1-14.
 • Kusz D. (2008), Inwestycje rzeczowe w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, nr 10, z. 3, s. 362-367.
 • Lorenzo D., Núñez-Cacho P. (2013), Do Family Firms Have Specific Barriers to Innovation? A First Approach, artykuł zaprezentowany na konferencji IFERA 2013 Conference, University of St. Gallen, St. Gallen, http://www2.uca.es/serv/catedra-empresa-familiar/docs/DO%20FAMILY%20FIRMS%20HAVE%20-Lorenzo_y_Nunez-Cacho_Ifera_2013.pdf/ (dostęp: 05.07.2017).
 • Madison K., Holt D., Kellermanns F., Ranft A. (2015), Viewing Family Firm Behavior and Governance Through the Lens of Agency and Stewardship Theories, „Family Business Review”, No. 29(1), s. 65-93.
 • Mandl I. (2008), Overview of Family Business Relevant Issues. Final Report, KMU Forschung Austria, Austrian Institute for SME Research.
 • Mandziuk R., Nawra P., Ossowska J. (2016), Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 1(79), s. 545-553.
 • Marjański A., Marjańska J. (2011), Uwarunkowania strategii małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XII, z. 7, s. 44-57.
 • Molly V., Laveren E., Deloof M. (2010), Family Business Succession and Its Impact on Financial Structure and Performance, „Family Business Review”, Vol. 23(2), s. 131-147.
 • Rosłon J., Ciupiński D. (2014), Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiębiorstw, „Zarządzanie i Finanse”, Vol. 12, No. 3, s. 183-194.
 • Rutkowski A. (2000), Zarządzanie finansami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Smyczek S., Gola J. (2011), Zjawisko agencji w firmach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XII, z. 7, s. 267-280.
 • Szczęsny W., Śliwa J. (2010), Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Zahra S.A., Hayton J.C., Salvato C. (2004), Entrepreneurship in Family vs. Non-family Firms: A Resource-based Analysis of the Effect of Organizational Culture, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 28(4), s. 363-381.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-637d8818-219f-4704-9018-ca80bf74f150
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.