PL EN


2016 | 290 | 258-270
Article title

Czynnik demograficzny rozwoju budownictwa indywidualnego na obszarach wiejskich gminy Ozimek

Authors
Content
Title variants
EN
The demographic factor of individual architecture development on the example of the Ozimek district's rural areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wstępne wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na obszarach wiejskich gminy Ozimek od września do grudnia 2014 r. Celem badania było zidentyfikowanie czynników mających wpływ na decyzję o budowie lub przebudowie domu w 12 miejscowościach wchodzących w skład gminy miejsko-wiejskiej Ozimek. Uzyskane wyniki pozwoliły na poznanie m.in. preferencji wyboru miejscowości, w której wybudowano lub przebudowano domy w latach 1998-2014, udziału w migracjach oraz oceny zadowolenia wynikającej z faktu osiedlenia się na wsi. Omówienie wyników badań ankietowych zostało uzupełnione o dane w zakresie budownictwa indywidualnego publikowane przez GUS.
EN
The paper deals with prefatory research results of survey conducted among inhabitants of the Ozimek district’s rural areas between September and December 2014. The purpose was to identify the factors that determine decisions about building or reconstructing houses in the 12 towns that belong to the Ozimek district. The results enabled to recognize such issues as, town choice preferences concerning building and reconstructing houses between 1998 and 2014, migration participation, and evaluation of satisfaction with the rural area settlement. The research results of survey were supplied with some data concerning individual architecture published by Central Statistical Office.
Year
Volume
290
Pages
258-270
Physical description
Contributors
author
  • PIN – Instytut Śląski w Opolu. Zakład Badań Regionalnych i Lokalnych
References
  • Dworzak E., Goc M. (2002), Wybrane zagadnienia z historii kultury ludności osiadłej na Opolszczyźnie po drugiej wojnie światowej - na przykładzie mieszkańców Biłki Szlacheckiej w powiecie lwowskim, "Opolski Rocznik Muzealny", t. XVI, Opole.
  • Heffner K. (2011), Semiurbanizacja a suburbanizacja. Ewolucja procesów w aglomeracji opolskiej [w:] J. Słodczyk (red.), Studia miejskie. Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, t. 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
  • Jonderko F. (2007), Społeczne uwarunkowania budownictwa mieszkaniowego na wsi na Śląsku Opolskim, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.
  • Juros J.T. (2010), W dolinie Małej Panwi - historia fryderycjańskiej osady hutniczej Ozimek/ Malapane od 1754 do 1945 roku, Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, Ozimek.
  • Solga B. (2009), Wyjazdy zarobkowe z regionu opolskiego w świetle najnowszych badań migracyjnych [w:] B. Solga (red.), Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.
  • Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 1974 r., Nr 89, poz. 414.
  • Województwo opolskie - Podregiony, powiaty, gminy, lata 2005-2014, GUS, Opole.
  • [www 1] http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-3114.htm (dostęp: 3.02.2015).
  • [www 2] http://www.ozimek.pl/184-przewodnik/1-polozenie.html (dostęp: 11.02.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-63cafbf8-aa2f-4b37-bca0-16e3e5f2873b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.