PL EN


2012 | 39 | 1(454) | 14-19
Article title

ELASTYCZNE FORMY PRACY JAKO INSTRUMENT WORK-LIFE BALANCE

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Flexible Forms of Work as a Tool for Work-Life Balance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Lack of Work-Life Balance (WLB) is the result of changes in two major spheres of human life - in the area of family and work. This situation requires finding solutions to rectify the problems of reconciling work and private life. Flexible forms of work can become an important tool in building a WLB. However, these forms are not used in Poland on a large scale. One of the major obstacles in this regard is limited knowledge on this subject, both among workers and employers.
PL
Brak Work-Life Balance (WLB) zachodzi na skutek przemian w dwóch najważniejszych sferach życia człowieka – w obszarze rodziny i pracy zawodowej. Sytuacja ta domaga się poszukiwania rozwiązań niwelujących zaburzenia na linii praca-życie pozazawodowe. Elastyczne formy pracy mogą stać się istotnym narzędziem w budowaniu WLB. Jednakże formy te nie są stosowane w Polsce na dużą skalę. Jedną z istotnych przeszkód w tym zakresie jest ograniczona wiedza na ten temat, zarówno w środowisku pracowników jak i pracodawców.
Year
Volume
39
Issue
Pages
14-19
Physical description
Contributors
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-64008f4e-701c-4dd6-a7c5-ec1c475bb71b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.