PL EN


2018 | 359 | 192-203
Article title

Pasywność kredytowa przedsiębiorstw w finansowaniu inwestycji rzeczowych: przykłady Polski i Słowacji

Authors
Content
Title variants
EN
Borrower discouragement of corporations in financing physical investments: cases Poland and Slovakia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zjawisko zwane pasywnością kredytową przedsiębiorstw. Celem opracowania jest wyjaśnienie, na czym zjawisko to polega, oraz określenie zakresu i przyczyn jego występowania w Polsce i na Słowacji. Dla osiągnięcia tak określonego celu przedstawiono i porównano dwa zasadnicze źródła finansowania inwestycji rzeczowych w sektorze przedsiębiorstw niefinasowych, tzn. wewnętrzne i bankowe. W artykule wykorzystano metodologię źródeł finansowania netto zainicjowaną przez C. Mayera.
EN
The article places the main focus on borrower discouragement. Its primary aim is to explain what this phenomenon involves and determine its scope and causes in Poland and Slovakia. In order to achieve this aim, the author presents and compares two major sources of finance for physical investments in non-financial corporations, i.e. internal finance and bank finance. The article uses the methodology of net sources of finance initially developed by C. Mayer.
Year
Volume
359
Pages
192-203
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Corbett J., Jenkinson T. (1997), How Is Investment Financed?A Study of Germany, Japan, the United Kingdom and the United States, The Manchester School Supplement, Blackwell Publishers Ltd., Oxford.
 • GUS (2016), Studia i analizy statystyczne. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2011-2014, Wydawnictwo GUS, Warszawa.
 • Jajuga T., Słoński T. (1998), Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Mayer C. (1988), New Issues in Corporate Finance, „European Economic Review”, Vol. 32, No. 5.
 • Mayer C. (1990), Financial Systems, Corporate Finance and Economic Development [w:] R. Hubbard (red.), Asymmetric Information, Corporate Finance and Investment, National Bureau of Economic Research, New York.
 • Mol-Gómez-Vázquez A., Hernández-Cánovas G., Koëter-Kant J. (2016), The Effects of the Banking System Structure on Borrower Discouragement: Empirical Evidence Across 25 European Countries, Proceedings of the World Finance and Banking Symposium, University of Dubai, Dubai, December 14-15.
 • Pastusiak R. (2010), Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Rogowski W. (2013), Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Samborski A. (2011), Wykorzystanie rachunków narodowych w analizach ekonomicznych [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Sawicka A., Tymoczko I. (2014), Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Suzuki K., Cobham D. (2005), Recent Trends in the Sources of Finance for Japanese Firms: Has Japan Become a ‘High Internal Finance’ Country, Discussion Paper Series, No. 0501, University of St Andrews, Scotland.
 • Towarnicka H. (2000), Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wypych M. (2007), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent Sp. z o.o., Łódź.
 • [www 1] Kowalczyk J. (2009), Słowacy mają już kredyty znacznie tańsze niż my, https://www.pb.pl/slowacy-maja-juz-kredyty-znacznie-tansze-niz-my-500811 (dostęp: 20.06.2017).
 • [www 2] Eurostat Database, www.ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 25.06.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6474c918-e39c-46fa-a337-e42cc21494a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.