PL EN


2017 | 340 | 7-25
Article title

Zwyczaje konsumpcyjne a nierówności majątkowe w modelach międzypokoleniowych

Authors
Content
Title variants
EN
External consumption habits and wealth inequality in olg models
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest analiza skutków występowania zależnych preferencji w postaci zwyczajów konsumpcyjnych dla kształtowania się nierówności majątkowych. Według badanej koncepcji konsumenci oceniają swoją konsumpcję względem spożycia w pewnej grupie referencyjnej. W pracy wykorzystano realistyczny model międzypokoleniowy, którego parametry dobrano na podstawie polskich danych. Badania symulacyjne wskazują, że w większości przypadków uwzględnienie zwyczajów konsumpcyjnych prowadzi do niewielkiego lub umiarkowanego zmniejszenia nierówności. Jednak gdy punkt odniesienia to średnia konsumpcja w całej populacji, a rola zwyczajów jest duża, obserwuje się silny wzrost koncentracji majątku. W artykule okazano również, że konsumpcja osób w podobnym wieku nie może stanowić wyłącznego punktu referencyjnego w modelach ze zwyczajami, gdyż takie założenie skutkuje nierealistycznymi profilami wiekowymi konsumpcji.
EN
In the paper, we analyse a role of dependent preferences in the form of external consumption habits in shaping wealth inequality. This idea assumes that consumers assess utility of their consumption relative to consumption in some reference group. We use a realistic overlapping generations model with parameters calibrated on Polish data. The results of the simulation experiments show that in most cases introducing habits decreases inequality slightly or moderately. However, if the mean consumption in the whole population is taken as the reference point and the habit strength is high a substantial increase in wealth concentration is observed. It is also shown that the reference group cannot comprise consumers in the same age alone as it generates unrealistic ageconsumption profiles.
Year
Volume
340
Pages
7-25
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
References
 • Abel A.B. (1990), Asset Prices under Habit Formation and Catching up with the Joneses, “American Economic Review”, No. 80(2), s. 38-42.
 • Acedański J. (2015), Overlapping Generation Models with Heterogeneous Agents and Aggregate Uncertainty in Macroeconomic Modeling, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 5(941), s. 79-96.
 • Acedański J. (2016), Youth Unemployment and Welfare Gains from Eliminating Business Cycles – The Case of Poland, “Economic Modelling”, No. 57, s. 248-262.
 • Alpizar F., Carlsson F., Johansson-Stenman O. (2005), How Much Do We Care About Absolute versus Relative Income and Consumption, “Journal of Economic Behavior & Organization”, No. 56(3), s. 405-421.
 • Alvarez-Cuadrado F., Casado J.M., Labeaga J.M. (2016), Envy and Habits: Panel Data Estimates of Interdependent Preferences, “Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, No. 78(4), s. 443-469.
 • Alvarez-Cuadrado F., van Long N. (2012), Envy and Inequality, “The Scandinavian Journal of Economics”, No. 114(3), s. 949-973.
 • Aronsson T., Johansson-Stenman O. (2014), Positional Preferences in Time and Space: Optimal Income Taxation with Dynamic Social Comparisons, “Journal of Economic Behavior & Organization”, No. 101, s. 1-23.
 • Auerbach A.J., Kotlikoff L.J. (1987), Dynamic Fiscal Policy, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Caballe J., Moro-Egido A.I. (2008), The Effect of Aspirations, Habits and Social Security on the Distribution of Wealth, Barcelona Economics Working Paper Series, Working Paper No. 352.
 • Corazzini L., Esposito L., Majorano F. (2012), Reign in Hell or Serve in Heaven? A Cross-country Journey into the Relative vs. Absolute Perceptions of Wellbeing, “Journal of Economic Behavior & Organization”, No. 81(3), s. 715-730.
 • Duesenberry J.S. (1949), Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Harvard University Press, Cambridge.
 • Easterlin R. (1974), Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence [in:] P. David, M. Reder (eds.), Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honour of Moses Abramovitz, Academic Press, Nowy Jork, s. 89-125.
 • Fisher W.H., Heijdra B.J. (2009), Keeping up with the Ageing Joneses, “Journal of Economic Dynamics and Control”, No. 33(1), s. 53-64.
 • Hori T. (2016), Age-Specific and Society-Wide Habit Formations in an Overlapping Generations Model, manuskrypt.
 • Krusell P., Smith Jr. A.A. (1998), Income and Wealth Heterogeneity in the Macroeconomy, “Journal of Political Economy”, No. 106(5), s. 867-896.
 • Leith C., Moldovan I., Rossi R. (2012), Optimal Monetary Policy in a New Keynesian Model with Habits in Consumption, “Review of Economic Dynamics”, No. 15(3), s. 416-435.
 • Ljungqvist L., Uhlig H. (2000), Tax Policy and Aggregate Demand Management under Catching up with the Joneses, “American Economic Review”, No. 90, s. 356-366.
 • Maliar L., Maliar S., Valli F. (2010), Solving the Incomplete Markets Model with Aggregate Uncertainty Using the Krusell-Smith Algorithm, “Journal of Economic Dynamics and Control”, No. 34(1), s. 42-49.
 • Mankiw N.G. (2000), The Savers-Spenders Theory of Fiscal Policy, “American Economic Review”, No. 90(2), s. 120-125.
 • Mino K., Nakamoto Y. (2016), Heterogeneous Conformism and Wealth Distribution in a Neoclassical Growth Model, “Economic Theory”, No. 62(4), s. 689-717.
 • NBP (2015), Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego 2014 r., Wydawnictwo NBP, Warszawa.
 • OECD (2015), Pensions at a Glance 2015. OECD and G20 indicators, OECD Publishing, Paris.
 • Smith A. (1759), The Theory of Moral Sentiments, Clarendon Press, Oxford.
 • Van Vliet O., Caminada K. (2012), Unemployment Replacement Rates Dataset among 34 Welfare States 1971-2009: An Update, Extension and Modification of the Scruggs, NEUJOBS Special Report No. 2, Leiden University.
 • Veblen T.B. (1899), The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions, Modern Library, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-651e3a6c-f0c8-4163-b471-e3cb7dcf13da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.