PL EN


2015 | 244 | 91-100
Article title

Zasoby w modelach biznesowych producentów butelkowanych wód mineralnych

Content
Title variants
EN
Resources in business models of bottled mineral water producers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza jednego z komponentów modelu biznesowego – zasobów i kompetencji przedsiębiorstwa. W pierwszej części pracy zaprezentowano najważniejsze założenia koncepcji modelu biznesu. W drugiej części, badawczej, omówiono wielokrotne studium przypadku polskich przedsiębiorstw działających w specyficznym sektorze – producentów butelkowanych wód mineralnych. Dla każdego z badanych trzech przypadków wykazano, jakie znaczenie w wyborze lub ewolucji modelu biznesowego miały różne kategorie zasobów.
EN
The aim of the article to analyze the enterprise’s resources and competences which are very important components of business model. The first part of this article presents the most important features of a business model. The second, the empirical part, includes multiple case studies of Polish enterprises from bottled water industry. Each presented case study includes a discussion about the role of resources in the selection or development of business models.
Year
Volume
244
Pages
91-100
Physical description
Contributors
References
 • Amit R., Zott C. (2001), Value creation in e-business, ,,Strategic Management Journal”, Vol. 22, No. 6/7.
 • Afuah A.N., Tucci C.L. (2003), Internet Business Models and Strategies, McGraw-Hill, New York.
 • Czakon W. (2008), Kompetencje dynamiczne w badaniach zarządzania strategicznego [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne – podstawowe problemy, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Dudzik T.M., Gołębiowski T., Witek-Hajduk M. (2008), Modele biznesu – aspekty teoretyczne [w:] T. Gołębiowski, T.M. Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek-Hajduk, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • Gregorczyk S., Wachowiak P. (2012), Tworzenie modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Autorskie podejście [w:] A. Sopińska (red.), Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa.
 • Kozarkiewicz A. (2013), Model biznesu a system rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Systemy rachunku kosztów i kontrolizarządczej, UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kozyra B. (2012), Strategia organizacji a model biznesu [w:] A. Sopińska (red.), Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa.
 • Magretta J. (2002), Why Business Models Matter, ,,Harvard Business Review”, Vol. 80, No. 3.
 • Mutka S., Aaltonen P. (2013), The impact of a delivery project’s business model in a project--based firm, ,,International Journal of Project Management”, Vol. 31.
 • Nogalski B. (2009), Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, ,,Master of Business Administration”, t. 17, nr 2.
 • Obłój K. (1999), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Osterwalder A., Pingeur Y. (2010), Business Model Generation: A Handbook For Visionaries, Game Changers And Challengers, Wiley, Hoboken, NJ.
 • Rudny W. (2013), Model biznesowy a tworzenie wartości, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 141.
 • Wartini-Twardowska J. (2014), Konsolidacja w grupach kapitałowych z perspektywy modelu biznesu na przykładzie producentów systemów informatycznych zarządzania,Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • [www 1] http://www.magnesia.pl/ (dostęp: 30.03.2015).
 • [www 2] http://www.cisowianka.pl/ (dostęp: 30.03.2015).
 • [www 3] https://www.zywiec-zdroj.pl/ (dostęp: 30.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-65869644-5f45-4a22-a50f-ac812ac2a90c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.