PL EN


2016 | 267 | 55-66
Article title

Działalność innowacyjna mikroprzedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego

Content
Title variants
EN
Innovation activities of microfirms in west pomerania region - results of survey
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym celem artykułu jest analiza działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Realizacja niniejszego celu zdeterminowała strukturę tekstu. W części teoretycznej zostały zaprezentowane najważniejsze teorie związane z innowacyjnością jako atrybutem przedsiębiorczego funkcjonowania mikrofirmy. W szczególności dokonano analizy schumpeterowskiej koncepcji tworzenia innowacji jako zdolności przedsiębiorcy do dostrzeżenia i wykorzystania szans przedsiębiorczych. Powyższe rozważania stały się podstawą do zaprezentowania wyników własnych badań przeprowadzonych wśród 124 mikroprzedsiębiorców w 2014 r. w województwie zachodniopomorskim.
EN
The main aim of this article is to analyze innovation among microenterprises. In the first part of article was presented the most important theories associated with innovation as an attribute of entrepreneurial company. Theoretical considerations were the basis for presenting the empirical part of the results of own research conducted among micro-enterprises in West Pomerania Region. The research was conducted among 124 micro-enterprises in 2014.
Year
Volume
267
Pages
55-66
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Mikroekonomii
References
 • Alegre J., Chiva R. (2013), Linking Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: The Role of Organizational Learning Capability and Innovation Performance, „Journal of Small Business Management”, Vol. 51(4).
 • Baruk J. (2011), Wiedza w procesach tworzenia innowacji, „Organizacja i Kierowanie”, nr (4).
 • Brentani U. de, Kleinschmidt E.J., Salomo S. (2010), Success in Global New Product Development: Impact of Strategy and the Behavioral Environment of the Firm, „Journal of Product Innovation Management”, Vol. 27(2).
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2013 r. (2015), GUS, Warszawa.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w 2013 r. (2014), GUS, Warszawa.
 • Galindo M.Á., Méndez-Picazo M.T. (2013), Innovation, Entrepreneurship and Economic Growth, „Management Decision”, Vol. 51(3).
 • Gaweł A. (2013), Proces przedsiębiorczy: tworzenie nowych przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B. (2010), Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Kirchhoff B.A. (1994), Entrepreneurship and Dynamic Capitalism: The Economics of Business Firm Formation and Growth, ABC-CLIO.
 • Kirchhoff B.A., Linton J. D., Walsh S.T. (2013), Neo‐Marshellian Equilibrium versus Schumpeterian Creative Destruction: Its Impact on Business Research and Economic Policy, „Journal of Small Business Management”, Vol. 51(2).
 • Matusiak K.B., Stawasz E., Jewtuchowicz A. (2001), Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Katedra Ekonomii UŁ, Łódź.
 • Shane S., Venkataraman S. (2000), The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, „Academy of Management Review”, Vol. 25(1).
 • Wolak-Tuzimek A. (2010), Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, WN PWN, Warszawa.
 • Yu T.F.L. (2001), Entrepreneurial Alertness and Discovery, „The Review of Austrian Economics”, Vol. 14(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6597ff6e-0ea8-453e-89b2-d40c3600b5d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.