PL EN


2018 | 349 | 97-105
Article title

Rola państwa w kształtowaniu polityki gospodarczej w koncepcji szkoły z Cambridge

Content
Title variants
EN
The state’s role in the formation of an economic policy according to the Cambridge school
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aktywność gospodarcza państwa niezmiennie wzbudza wiele kontrowersji. Jest to wciąż ważny i aktualny temat. W artykule został przeanalizowany wkład A. Marshalla i A.C. Pigou w tę dyskusję. Ekonomiści ci, jako przedstawiciele neoklasycznego nurtu szkoły z Cambridge, nawiązują do dorobku naukowego klasyków. Mimo to, nie popierają bezwzględnie braku zaangażowania państwa w politykę gospodarczą, dopuszczając interwencje państwa w przypadku, gdy zawodzi rynek.
EN
The economic activity of a state is invariably a controversial issue. It is still an important and a current topic. This article presents an analysis of a contribution of A. Marshall and A.C. Pigou to this topic. The said economists, as representatives of a neoclassical movement of Cambridge School, hark back to scientific ideas of classical thinkers. However, they do not stand for the lack of the state’s engagement in an economic policy, they accept state interventionism when the market fails.
Year
Volume
349
Pages
97-105
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Historii Myśli Ekonomicznej
References
 • Bartkowiak R. (2008), Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Czech S. (2014), Ekonomia dobrobytu a państwo opiekuńcze – relacja przeszłości czy przyszłości? „Studia Ekonomiczne”, nr 176, Wydawnictwo UE, Katowice.
 • Dzionek-Kozłowska J. (2007), System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Keynes J.M. (1924), Alfred Marshall, 1842-1924, „The Economic Journal”, Vol. 34, No. 135.
 • Kwiatkowski E. (1985), Mechanizm pełnego zatrudnienia w ujęciu A.C. Pigou – analiza koncepcji i kierunki jej krytyki, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 56.
 • Ludwikowski R.R. (1971), Koncepcja funkcji państwa Johna Stuarta Milla: laisse-fairyzm czy interwencjonizm?, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
 • Marshall A. (1925), Zasady ekonomiki, t. I, II., Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
 • Marshall A. (1929), Money, Credit and Commerce, Macmillan & Co., London.
 • Marshall A., Paley-Marshall M. (1879), Economics of Industry, Macmillan & Co., London.
 • Pigou A.C. (1912), Wealth and Welfare, Macmillan Co., London.
 • Pigou A.C. (1921), The Political Economy of War, Macmillan, London.
 • Pigou А.С. (1968), Theory of Unemployment, Frank Cass & Co. Ltd., Abingdon.
 • Stankiewicz W. (2012), Ekonomika dobrobytu – wyczekiwany i zakłócony poród [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu, Wydawnictwo UE, Katowice.
 • Szarzec K. (2012), Rola państwa w gospodarce w ekonomii dobrobytu Artura Cecila Pigou [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu, Wydawnictwo UE, Katowice.
 • Wojtyna A. (2000), Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-659d97a8-936d-4b92-963e-c94a64f8a758
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.