PL EN


2017 | 310 | 80-90
Article title

Demografia a przyszłość finansów publicznych w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Demography and the future of public finance in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zachodzące na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat przemiany demograficzne stanowią istotne wyzwanie dla całej sfery życia społecznego. Stawia to również finanse publiczne w obliczu problemów wynikających ze zmniejszenia dzietności oraz wzrostu średniej długości życia. Społeczeństwo polskie, które jeszcze w latach 80. było względnie młode, teraz swą strukturą zaczyna przypominać „stare” społeczeństwa zachodnie. Taki stan rzeczy nie pozostanie bez wpływu na finanse publiczne. Dotyczy to przede wszystkim sfery ubezpieczeń społecznych – zwłaszcza emerytalnych i zdrowotnych. Dokonujące się zmiany wymagają wypracowania odpowiedniej strategii w szeroko rozumianej polityce społecznej. Polityka państwa musi jednocześnie stwarzać odpowiednie warunki dla wzmocnienia gospodarki, gdyż tylko wtedy będzie możliwe wygenerowanie odpowiednich środków, potrzebnych dla realizacji zobowiązań socjalnych.
EN
Demographic changes within the last several decades pose a substantial challenge to the whole sphere of social life. Polish society, which in the 1980s was relatively young, currently starts to resemble the “old” western societies. This state of affairs shall have an impact on public finance. The ongoing changes call for preparation of an adequate strategy for the broadly understood social policy. The policy of the state shall also create appropriate conditions for the strengthening of the economy, as only under such circumstances there will be a possibility to raise adequate funds to settle social liabilities and commitments.
Year
Volume
310
Pages
80-90
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Katedra Makroekonomii
References
  • Dzierżawski K. (2006), Krótki kurs ekonomii praktycznej, Zysk i S-ka, Poznań.
  • Kołodziejski K. (2016), Ziemia obiecana, „Rzeczpospolita”, 1-2 października.
  • Lutz W., Skibekk V., Testa M.R. (2006), The Low-Fertility Trap Hypothesis: Forces that May Lead to Further Postponement and Fewer Births in Europe, Vienna Yearbook of Population Research, Vienna.
  • Oręziak L. (2014), OFE katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Książka i Prasa, Warszawa.
  • Peterson P.G. (2004/2005), Kształt przyszłości: starzenie się populacji świata w XXI wieku, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, nr 5(10).
  • Szczęch A. (2013), Kształtowanie systemu emerytalnego w Polsce. Analiza istniejących rozwiązań i budowa systemu docelowego, rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
  • Waligórska M., Kostrzewa Z., Potyra M., Rutkowska L. (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa.
  • [www 1] blog.polskaiswiat.com/2013/o-fe-czyli-jak-zmarnowac-ludzkie-pieniadze (dostęp: 5.10.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6642a7e6-2544-4fce-8e9f-540921e9ea09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.