PL EN


2017 | 328 | 70-82
Article title

Komunikacja marketingowa w grach komputerowych - współczesne kierunki badań

Content
Title variants
EN
Marketing communication in computer games - contemporary directions of research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szybki rozwój nowych mediów, w tym Internetu, oraz ciągłe poszukiwanie przez reklamodawców nowych sposobów dotarcia do klienta przyczyniły się do powstania nowej formy komunikacji marketingowej, jaką jest advergaming. Ta nowa forma promocji szybko przyciągnęła zainteresowanie naukowców. Niniejszy artykuł przedstawia charakterystykę advergamingu oraz współczesne kierunki badań tego zjawiska oparte na przeglądzie literatury przedmiotu. Najczęściej analizowano wpływ poszczególnych cech lokowania produktu w grach wideo na skuteczność przekazu. Do takich cech należały m.in. stopień widoczności marki czy zgodność produktu z wątkiem gry. Część końcową rozważań stanowi podsumowanie przeglądu badań dostępnych w literaturze oraz najczęściej wymieniane przez autorów zalecenia do przyszłych badań.
EN
Rapid grow of new media, especially Internet, and advertisers’ seeking new means of marketing communication, contributed to the creation of a new tool, known as an advergame. This new form of promotion has quickly attracted attention of researchers. This article is aimed to give an outlook on present research in the field of advertising embedded in game environment. The author represents a literature review. Vast majority of survey investigated influence of particular factors of product placement on effectiveness, such as prominence of placement or congruence of product and the game plot. The final part of the article presents some conclusions and suggestions for future research.
Year
Volume
328
Pages
70-82
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Zarządzania Relacjami Organizacji
References
 • An S., Stern S. (2011), Mitigating the Effects of Advergames on Children, "Journal of Advertising", 40(1), s. 43-56.
 • Büttner O.B., Florack A., Serfas B.G. (2014), A Dual-step and Dual-process Model of Advertising Effects: Implications for Reducing the Negative Impact of Advertising on Children's Consumption Behavior, "Journal of Consumer Policy", 37(2), s. 161-182.
 • Cauberghe V., de Pelsmacker P. (2010), ADVERGAMES: The Impact of Brand Prominence and Game Repetition on Brand Responses, "Journal of Advertising", 39(1), s. 5-18.
 • Dudzik-Lewicka I., Hofman-Kohlmeyer M. (2015), Effective on-line Advertisement of an Enterprise - Directions of Changes [w:] Current Problems in Management, eds. A. Barcik, H. Howaniec, Z. Malara, University of Bielsko-Biała, s. 241-254.
 • Gregor B., Gotwald B. (2012), Advergaming i grywalizacja jako trend i szansa dla marketingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, (26), s. 199-211.
 • Hofman-Kohlmeyer M. (2016), The Issue of Children in Promotional Message in Computer Game, "World Scientific News", 57, s. 188-198.
 • Kureshi S., Sood V. (2009), Indian Gamers' Recall, Recognition and Perceptions of ingame Placements, "Journal of Indian Business Research", 1(4), s. 252-268.
 • Laskowska-Witek J., Mitręga M. (2014), Brand Promotion Throught Computer Games on the Example of Second Life, "Studia Ekonomiczne", 205, s. 34-48.
 • Lee M., Choi Y., Quilliam E.T., Cole R.T. (2009), Playing with Food: Content Analysis of Food Advergames, "Journal of Consumer Affairs", 43(1), s. 129-154.
 • Lee M., Faber R.J. (2007), Effects of Product Placement in On-line Games on Brand Memory: A Perspective of the Limited-capacity Model of Attention, "Journal of Advertising", 36(4), s. 75-90.
 • Mallinckrodt V., Mizerski D. (2007), The Effects of Playing an Advergame on Young Children's Perceptions, Preferences, and Requests, "Journal of Advertising", 36(2), s. 87-100.
 • Martí-Parreño J., Aldás-Manzano J., Currás-Pérez R., Sánchez-García I. (2013), Factors Contributing Brand Attitude in Advergames: Entertainment and Irritation, "Journal of Brand Management", 20(5), s. 374-388.
 • Mitręga M. (2013), Advergaming jako rozwijająca się forma komunikacji marketingowej, "Studia Ekonomiczne", 140, s. 133-143.
 • Papp-Vary A. (2015), Which Way Is Product Placement Going? 11 Expected Trends, Economic and Social Development: Book of Proceedings, 313.
 • Peters S., Leshner G. (2013), Get in the Game: The Effects of Game-product Congruity and Product Placement Proximity on Game Players' Processing of Brands Embedded in Advergames, "Journal of Advertising", 42(2-3), s. 113-130.
 • van Reijmersdal E.A., Jansz J., Peters O., van Noort G. (2010), The Effects of Interactive Brand Placements in Online Games on Children's Cognitive, Affective, and Conative Brand Responses, "Computers in Human Behavior", 26(6), s. 1787-1794.
 • Rifon N.J., Taylor Quilliam E., Paek H.J., Weatherspoon L.J., Kim S.K., Smreker K.C. (2014), Age-dependent Effects of Food Advergame Brand Integration and Interactivity, "International Journal of Advertising", 33(3), s. 475-508.
 • Rosado R., Agante L. (2011), The Effectiveness of Advergames in Enhancing Children's Brand Recall Image, and Preference/a EficÁCia Dos Jogos PublicitÁRios Para Potenciar a Notoriedade, PreferÊNcia E Imagem Da Marca Nas CrianÇAs, "Revista Portuguesa de Marketing", 14(27), s. 34-45.
 • Rozendaal E., Slot N., Reijmersdal E.A., Buijzen M. (2013), Children's Responses to Advertising in Social Gamesp, "Journal of Advertising", 42(2-3), s. 142-154.
 • Terlutter R., Capella M.L. (2013), The Gamification of Advertising: Analysis and Research Directions of In-game Advertising, Advergames, and Advertising in Social Network Games, "Journal of Advertising", 42(2-3), s. 95-112.
 • Toh C.Y., Leng H.K. (2014), Demographic Differences in Recall and Recognition Rates of In-game Advertisements, "Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice", 15(3), s. 187-196.
 • Vashisht D. (2015), Effects of Brand Placement Strength, Prior Game Playing Experience and Game Involvement on Brand Recall in Advergames, "Journal of Indian Business Research", 7(3), s. 292-312.
 • Walsh P., Clavio G., Mullane S., Whisenant W. (2014), Brand Awareness and Attitudes Towards Political Advertisements in Sport Video Games, "Public Organization Review", 14(2), s. 127-138.
 • Wise K., Bolls P.D., Kim H., Venkataraman A., Meyer R. (2008), Enjoyment of Advergames and Brand Attitudes: The Impact of Thematic Relevance, "Journal of Interactive Advertising", 9(1), s. 27-36.
 • Yang M., Roskos-Ewoldsen D.R., Dinu L., Arpan L.M. (2006), The Effectiveness of "In-game" Advertising: Comparing College Students' Explicit and Implicit Memory for Brand Names, "Journal of Advertising", 35(4), s. 143-152.
 • Zhu D.H., Chang Y.P. (2015), Effects of Interactions and Product Information on Initial Purchase Intention in Product Placement in Social Games: The Moderating Role of Product Familiarity, "Journal of Electronic Commerce Research", 16(1), s. 22-33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-675e2c98-92e6-4a9c-ab3f-e0be7b72f85b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.