PL EN


2017 | 322 | 7-18
Article title

Wiedza w ponowoczesnym podejściu do strategii

Content
Title variants
EN
Knowledge in the „after modern” perspective on strategy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest konceptualizacja strategii w świetle założeń „ponowoczesności”, w szczególności określenie zaznaczenia i roli wiedzy w procesie powstawania strategii. W treści artykułu przedstawiono niektóre z argumentów krytyki modernistycznego podejścia w nauce oraz ich konsekwencje dla nauk o zarządzaniu. Następnie, przyjmując perspektywę tradycji filozofii europejskiej, scharakteryzowano podstawowe typy wiedzy, które mają znaczenie także w zarządzaniu. W dalszej części określono efekty interakcji między typami wiedzy w procesie tworzenia strategii. Wyróżnienie typów wiedzy i charakterystyka interakcji pozwoliła m.in. wskazać na potencjalne kierunki rozwoju procesów strategii w organizacji.
EN
The purpose of this article is conceptualization of the strategy in the light of the „after modernism”, in particular the definition of role of knowledge in the process of strategy. In the article are some of elements of critic of the modernist approach in science are presented with their implications for management sciences. On the bases of European tradition of philosophy of science types of knowledge were identified with reference to the management. In the later part, the characteristics of the interaction between the types of knowledge in the process of strategy were characterized. Distinction of types of knowledge and characteristics of their interaction helped to identify potential directions of development strategy processes in the organization.
Year
Volume
322
Pages
7-18
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Argyris C. (1982), Reasoning, Learning and Action: Individual and Organizational, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
 • Argyris C., Schön D. (1978), Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison Wesley, Reading.
 • Argyris C., Schön D. (1974), Theory in Practice: Increasing Professional Effectiveness, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
 • Balogun J., Huff A.S., Johnson P. (2003), Three Responses to the Methodological Challenges of Studying Strategizing, „Journal of Management Studies”, No. 40, s. 197-224.
 • Barney J.B. (2002), Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Pearson Education, Inc.: Upper Saddle River, NJ.
 • Chia R. (1995), From Modern to Postmodern Organizational Analysis, „Organization Studies”, Vol. 16, No. 4, s. 579-604.
 • Churchman C.W. (1971), The Design of Inquiring System, Basic Books, New York.
 • Cunliffe A.L. (2004), On Becoming a Critically Reflexive Practitioner, „Journal of Management Education”, Vol. 28, No. 4, s. 407-426.
 • De Wit B., Meyer R. (2007), Synteza Strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Eden C., Huxham C. (1996), Action Research for Management Research, „British Journal of Management”, No. 7, s. 75-86.
 • Flyvbjerg B. (2006), Making Organization Research Matter: Power, Values and Phronesis [w:] S.R. Clegg, C. Hardy, T.B. Lawrence, W.R. Nord, The Sage Handbook of Organization Studies, Sage Publication, Thousand Oaks.
 • Gao F. (2008), Is Management Science or Art? „Systems Research and Behavioral Science”, No. 25, s. 125-136.
 • Hardy C., Phillips N., Clegg S. (2001), Reflexivity in Organization and Management Theory: A Study of the Production of the Research „Subject”, „Human Relations”, Vol. 54, No. 5, s. 531-560.
 • Holland R. (1999), Reflexivity, „Human Relations”, Vol. 54, No. 4, s. 463-484.
 • Ing D. (2013), Rethinking Systems Thinking: Learning and Coevolving with the World, „Systems Research and Behavioral Science”, Vol. 30, No. 5, s. 527-547.
 • Johnson P., Duberly J. (2003), Reflexivity in Management Research, „Journal of Management Studies”, Vol. 40, s. 1279-1303.
 • Lewin K. (1946), Action Research and Minority Problems, „Journal of Social Issues”, Vol. 2, No. 4, s. 34-46.
 • Lewin K. (1951), Problems of Research in Social Psychology [w:] D. Cartwright (red.), Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers, Harper & Row, New York, s. 155-169.
 • Lyotard J.-F. (1984), The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Manchester University Press, Manchester.
 • Mintzberg H. (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning, The Free Press, New York.
 • Nonaka I., Kodama M., Hirose A., Kohlbacher F. (2014), Dynamic Fractal Organizations for Promoting Knowledge-based Transformation – a New Paradigm for Organizational Theory, „European Management Journal”, Vol. 32, s. 137-146.
 • Park P. (1999), Knowledge and Participatory Research [w:] P. Reason, H. Bradbury (red.), Handbook of Action Research, Sage, London, s. 83-93.
 • Pettigrew A.M. (2001), Management Research after Modernism, British Journal of Management, No. 12, s. 61-70.
 • Reason P. (2006), Action Research [w:] M. Bevir (red.), Encyclopedia of Governance, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Schatzki T.R., Knorr-Cetina K., von Signy E. (2001), The Practice Turn in Contemporary Theory, Routledge, London.
 • Smith M.P. (1992), After Modernism: Global Restructuring and the Changing Boundaries of City Life, Transaction Publishers, New Jersey.
 • Strauss A., Corbin J. (1990), Basics of Qualitative Research, Sage, London.
 • Toulmin S. (2001), Return to Reason, Harvard University Press, Cambridge.
 • Toulmin S., Gustavsen B. (1997), Beyond Theory: Changing Organizations through Participation, John Benjamins, Amsterdam.
 • Toulmin S. (1996), Is Action Research Really „Research”?, „Concepts and Transformation”, Vol. 1, No. 1, s. 51-61.
 • Vaara E., Whittington R. (2012), Strategy-as-Practice: Taking Social Practices Seriously, „The Academy of Management Annals”, Vol. 6, No. 1, s. 285-336.
 • Whittington R. (2004), Strategy after Modernism: Recovering Practice, „European Management Review”, Vol. 1, s. 62-68.
 • Whittington R., Meyer C. (2000), The European Corporation, Oxford University Press, Oxford.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-677ee570-a7c7-4a00-ba03-c7ef4e0254c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.