PL EN


2017 | 342 | 148-165
Article title

Zastosowanie znaczników z informacją o lokalizacji oraz danych GPS przez media społecznościowe

Authors
Content
Title variants
EN
Application of tags with location information and GPS data by social media
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poniższy artykuł przedstawia zagadnienia związane z mediami społecznościowymi – czym one są, co je wyróżnia oraz jak można je kategoryzować. Przesłanką do napisania tego artykułu była analiza rynku aplikacji mobilnych, które wykorzystują znaczniki (z ang. tagi) do określenia dokładnego położenia użytkownika przy pomocy GPS, a następnie ich kategoryzacja. Celem niniejszego artykułu jest analiza literatury w zakresie mediów społecznościowych, dostępnych portali społecznościowych i aplikacji mobilnych oraz badań prowadzonych w zakresie mediów społecznościowych, aby móc przygotować klasyfikację aplikacji mobilnych wykorzystujących dane lokalizacyjne użytkowników. Temat ten został podjęty w celu rozpoznania istniejących rozwiązań na rynku i przygotowania się do podjęcia dalszych badań w zakresie profilowania użytkowników mediów społecznościowych na podstawie lokalizacji. Wynikiem analizy jest klasyfikacja mediów społecznościowych, które udostępniają swoje wersje mobilne w postaci aplikacji i wykorzystują system lokalizacyjny użytkownika.
EN
The following article describes the issue of social media – what are they, what stand they for and how can they be categorised. The premise for writing this article was an analysis of the mobile application market which uses tags to determine the exact location of a user using GPS. The aim of this article is to analyse literature in the field of social media, available social networks and mobile applications, and research conducted in the field of social media, to be able to prepare the classification of mobile applications using user location data. This topic was taken to identify existing solutions on the market and prepare to undertake further research on profiling social media users based on location. The result of the analysis is the proposed classification of social media, which provides their mobile versions in the form of applications and applies the user’s location system.
Year
Volume
342
Pages
148-165
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Katedra Informatyki Ekonomicznej
References
 • Bartosik-Purgat M. (2016), Media społecznościowe na rynku międzynarodowym, perspektywa indywidualnych użytkowników, Difin SA, Warszawa.
 • Beluch Ł. (2015), Twitter jako źródło informacji geograficznej / The Twitter as a source of geographic information, „Prace Geograficzne”, nr 141, s. 7-24.
 • Crooks A., Croitoru A., Stefanidis A., Radzikowski J. (2013), #earthquake: Twitter as a Distributed Sensor System, “Transactions in GIS”, No. 17(1), s. 124-147.
 • Dejnaka A. (2011), Portale społecznościowe jako obszar komunikowania się na rynku b2c, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 209, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 83-95.
 • Kavanaugh A.L., Fox E.A., Sheetz S.D., Yang S., Li L.T., Shoemaker D.J., Natsev A., Xie L. (2012), Social Media Use by Government: From the Routine to the Critical, “Government Information Quarterly”, No. 29(4), Social Media in Government – Selections from the 12th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o2011), s. 480-491.
 • Kemp S. (2017), Digital in 2017 Global Overview, We are social, https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview (dostęp: 15.02.2018).
 • Kietzmann J.H., Hermkens K., McCarthy I.P., Silvestre B.S. (2011), Social Media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media, “Business Horizons”, No. 54(3), s. 241-251.
 • Kozłowska I. (2013), Zastosowanie geolokalizacji w działaniach marketingowych, „Rynek– Społeczeństwo–Kultura”, nr 2(6), s. 36-40.
 • Łopacińska K. (2014), Social media w zintegrowanej komunikacji marketingowej, „Marketing i Rynek”, nr 12, s. 2-6.
 • Michalski K. (2013), Social media w dzisiejszym świecie, Comarch SA, https://www.comarch.pl/files_pl/file_7811/Comarch-BI_Social_Media.pdf (dostęp: 15.02.2018).
 • Nowak J. (2012), Social media jako sieci obiegu przekazów medialnych, „Nowe Media. Czasopismo Naukowe”, nr 3, s. 13-31.
 • Paltoglou G., Thelwall M. (2012), Twitter, Myspace, Digg: Unsupervised Sentiment Analysis in Social Media, “ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST)”, No. 3(4), art. 66, s. 1-19.
 • Polańska K. (2013), Sieci społecznościowe. Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Schade S., Ostermann F., Spinsanti L., Kuhn W. (2012), Semantic Observation Integration, “Future Internet”, No. 4(3), s. 807-829.
 • Tarka P. (2013), Media społecznościowe a metody personalizacji i rekomendacji treści reklamowych i oferty produktowej, „Marketing i Rynek”, nr 6(20), s. 24-28.
 • Wang Z., Kim H.G. (2017), Can Social Media Marketing Improve Customer Relationship Capabilities and Firm Performance? “Dynamic Capability Perspective. Journal of Interactive Marketing”, Vol. 39, s. 15-26.
 • [www 1] https://www.statista.com/statistics/476845/facebook-usage-reasons-worldwide/ (dostęp: 4.05.2017).
 • [www 2] https://fredcavazza.net/2016/04/23/social-media-landscape-2016 (dostęp: 4.05.2017).
 • [www 3] https://www.statista.com/statistics/266210/number-of-available-applicationsin-the-google-play-store/ (dostęp: 4.05.2017).
 • [www 4] https://www.statista.com/statistics/263795/number-of-available-apps-in-theapple-app-store/ (dostęp: 4.05.2017).
 • [www 5] https://www.statista.com/statistics/251096/fastest-growing-shopping-appcategories/ (dostęp: 4.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-678f4103-5d49-4bdd-adac-40805dc72583
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.