Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 286 | 165-174

Article title

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w kontekście budowy potencjału gospodarczego

Content

Title variants

EN
Telecommunications services market in Poland in the context of building economic potential

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce na przykładzie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu. Uznano przy tym, że wzrost dostępności oraz rosnąca skala jego wykorzystania przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe daje większe możliwości budowania potencjału gospodarki i jej wzrostu. W części teoretycznej artykułu przedstawiono zagadnienia odnoszące się do wpływu telekomunikacji na gospodarkę. Cześć teoretyczna dała podstawy do analizy wybranych wielkości z 2010 i 2014 r., dotyczących rozwoju szerokopasmowego Internetu w Polsce. Wnioski z niej płynące dotyczą kwestii stanu rozwoju infrastruktury, dostępu tej usługi oraz zakresu jej wykorzystania przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.
EN
The aim of this article is to evaluate the development of the telecommunications market in Poland based on development of the broadband. It was assumed that the greater availability of this service and increasing the scale of its use by businesses and households, the greater the possibility of building economic potential of Poland. The theoretical part of the article presents issues relating to the impact of telecommunications on the economy. The theoretical article provided the basis for the analysis of selected data on the broadband in Poland in 2010 and 2014. The conclusions concern the state of development of infrastructure, access to this service and the scope of its use by businesses and households.

Year

Volume

286

Pages

165-174

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Makroekonomii

References

 • Alleman J., Hunt C., Michaels D., Mueller M., Rappoport T., Taylor L. (2002), Telecommunications and Economic Development: Empirical Evidence from South Africa, "International Telecommunication Society", http://www.colorado.edu/engineering/ alleman/print_files/soafrica_paper.pdf (dostęp: 9.11.2015).
 • Analiza cen usługi mobilnego Internetu w Polsce - wg taryf aktualnych na 30 września 2014 roku (2014), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, listopad, https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=18050 (dostęp: 3.11.2015).
 • Atrostic B.K., Nguyen S.V. (2006), How Businesses Use Information Technology: Insights for Measuring Technology and Productivity, U.S. Bureau of Census, Washington, DC, http://www2.census.gov/ces/wp/2006/CES-WP-06-15.pdf (dostęp: 5.11.2015).
 • Datta A., Agarwal S. (2004), Telecommunications and Economic Growth: A Panel Data Approach, "Applied Economics", No. 36, Iss. 15, s. 1649-1654.
 • E-commerce w Polsce 2014 (br.), Gemius dla e-Commerce Polska, http://www. infomonitor.pl/download/e-commerce-w-polsce-2014.pdf (dostęp: 3.11.2015).
 • Greenstein S., McDevitt R. (2009), The Broadband Bonus: Accounting for Broadband Internet's Impact on U.S. GDP, NBER Working Paper, No. 14758, http://www. nber.org/papers/w14758.pdf (dostęp: 4.11.2015).
 • Jipp A. (1963), Wealth of Nations and Telephone Density, "Telecommunications Journal", No. 7.
 • Liebenau J., Atkinson R.D., Kärrberg P., Castro D., Ezell S.J. (2009), The UK's Digital Road to Recovery, April 29, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract _id=1396687 (dostęp: 3.11.2015).
 • Paunov C., Rollo V. (2015), Overcoming Obstacles: The Internet's Contribution to Firm Development, "The World Bank Economic Review", za: J. Penn (2015), How Is the Internet Fueling Economic Growth in the Developing World? New Research, http://journalistsresource.org/studies/society/internet/internet-contribution-firmdevelopment (dostęp: 16.09.2016).
 • Qiang C.Z., Rossotto C.M., Kimura K. (2009), Economic Impacts of Broadband [w:] Information and Communications for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact, s. 35-50, World Bank, Washington, DC, http://siteresources. worldbank.org/EXTIC4D/Resources/IC4D_Broadband_35_50.pdf (dostęp: 3.11.2015).
 • Raczyński M. (2007), Telekomunikacja, wzrost gospodarczy i nierówności, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 10.
 • Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2010 roku (2011), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, czerwiec, http://uke.gov.pl/files/?id_plik =8979 (dostęp: 3.11.2015).
 • Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku (2015), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, czerwiec, http://uke.gov.pl/files/?id_plik =20069 (dostęp: 3.11.2015).
 • Raport z pokrycia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną oraz budynkami umożliwiającymi kolokację (2015), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, październik, http://uke.gov.pl/files/?id_ plik=21058 (dostęp: 3.11.2015).
 • Rincón-Aznar A., Robinson C., Vecchi M. (2006), The Productivity Impact of e-Commerce in the UK, 2001: Evidence from Microdata, The National Institute of Economic and Social Research, United Kingdom.
 • Roller L.H., Waverman L. (2001), Telecommunications Infrastructure and Economic Development: A Simultaneous Approach, "American Economic Review", No. 91(4).
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011 (2010), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, http://stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_2007-2011.pdf (dostęp: 3.11.2015).
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014 (2014), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwoinformacyjne/ spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznychz- lat-2010-2014,1,8.html (dostęp: 3.11.2015).
 • The Impact of Broadband on the Economy: Research to Date and Policy Issues (2012), Regulatory & Market Environment, Broadband Series, ITU, April, https://www. itu.int/ITU-D/treg/broadband/ITU-BB-Reports_Impact-of-Broadband-on-the- Economy.pdf (dostęp: 9.11.2015).
 • Waverman L., Meschi M., Fuss M. (2005), The Impact of Telecoms on Economic Growth in Developing Countries, Vodafone Policy Paper Series [w:] Africa: The Impact of Mobile Phones, No. 2, London, March, s. 10-19, https://www.vodafone.com/ content/dam/vodafone/about/public_policy/policy_papers/public_policy_series_2.pdf (dostęp: 5.11.2015).
 • Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego Internetu na polską gospodarkę (2012), Raport, Deloitte, Warszawa, http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/pl_ szerokopasmowy_internet_raport_lipiec_2012.pdf (dostęp: 16.09.2016).
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2015 roku, Dane statystyczne, GUS, 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/ wykorzystanie-technologii-informacyjno-telekomunikacyjnych-w-przedsiebiorstwach -i-gospodarstwach-domowych-w-2015-r-,3,13.html (dostęp: 3.11.2015).
 • [www 1] https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/#idi2015rank-tab (dostęp: 3.11.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-68e722ef-5da3-4e7d-885b-9a53f4fe919b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.