PL EN


2016 | 254 | 140-149
Article title

Wybrane trendy charakterystyczne dla zrównoważonego marketingu w odbiorze grupy studentów na podstawie badań jakościowych

Content
Title variants
EN
Selected trends characteristic for sustainable marketing in the reception of a group of students on the basis of the qualitative research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ramach zrównoważonego marketingu na znaczeniu zyskują takie koncepcje, jak zielony marketing, idea świadomej konsumpcji oraz model zachowań społecznych LOHAS. Reprezentujący go współczesny konsument to osoba, która chce zdrowo się odżywiać, utrzymywać dobrą formę fizyczną, zrównoważony styl życia i rozwój osobisty, a jednocześnie dbać o środowisko naturalne i społeczną sprawiedliwość. Postawy wpisujące się w nurt LOHAS wspierają takie inicjatywy, jak open innovations, crowdsourcing czy crowdfunding. Zasadniczym celem artykułu jest nawiązanie do powyższych treści oraz przedstawienie wyników badań jakościowych przeprowadzonych na wybranej grupie studentów na temat ich zaangażowania w działania prosumenckie i zrównoważone oraz opinii o wpływie marketingu na kształtowanie postaw prozdrowotnych i społecznie odpowiedzialnych.
EN
Ideas such as green marketing, conscious consuming and LOHAS model of social behavior are getting more and more significant within sustainable marketing. A representative of LOHAS approach is a person who conducts a lifestyle of health and sustainability, i.e. takes care of their health, personal development, natural environment and social justice. LOHAS attitude is supported by such initiatives as open innovations, crowdsourcing or crowdfunding. The fundamental aim of this article is to refer to the above-mentioned matter and present the results of the qualitative research among students of full-time BA studies (Faculty of Management) concerning their commitment in prosumer and sustainable activities and their opinion on marketing impact on creating of health-enhancing and socially responsible attitudes.
Year
Volume
254
Pages
140-149
Physical description
Contributors
  • Politechnika Częstochowska, Instytut Marketingu, Zakład Komunikacji Marketingowej
References
  • Niedzielska A. (2014), Marketing w świetle zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek” (wersja na CD-ROM), nr 11.
  • Pabian A. (2013), Działalność promocyjna w koncepcji sustainability, „Marketing i Rynek”, nr 8.
  • Sieńkowska E. (2013), Zielony marketing na zielonym świetle, „Marketing w Praktyce”, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-698d08b5-b532-4137-926e-1c05c8b700a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.