PL EN


2019 | 2 | 35-48
Article title

Praca emocjonalna w narracjach kobiet

Content
Title variants
EN
EMOTIONAL WORK IN WOMEN’S NARRATIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany tekst jest wprowadzeniem do dyskusji nad przemianami w pracy emocjonalnej kobiet. Otwiera go wprowadzenie teoretyczne do kategorii badawczej, jaką jest praca emocjonalna w sferze prywatnej (emotional work) i w sferze zawodowej (emotiona labour). W projekcie zostaje przyjęta kulturowa koncepcja emocji Arlie Russel Hochschild. Zasadniczą część artykułu stanowią sygnały z wywiadów narracyjnych z 10 kobietami w przedziale wiekowym 30–40 lat. Materiał przedstawiono tak, by odpowiedzieć na pytania między innymi o to: Czy i jak redefinicja roli kobiety, wynikająca z przemian kulturowych, zmienia przestrzeń prywatną moich rozmówczyń? W jakich obszarach życia domowego badane kobiety doświadczają pracy emocjonalnej? Z racji przyjętej formuły tekst ma na celu tylko zasygnalizować obszary, w których kobiety podejmują wzmożoną pracę emocjonalną.
EN
The presented text is an introduction to the discussion about the changes in emotional work of women. It starts with theoretical introduction to the main research category, which is emotional work in the private sphere (emotional work) and the professional sphere (emotional labour). In the project, I adopted the cultural concept of emotions by Arlie Russel Hochschild. The main part of the article contains the signals from narrative interviews with 10 women, in the age ranging 30–40. The data is analysed in order to find the answer to research questions. The most important are two: Do the women experience the change of their roles in private and public sphere? What are the areas of the home life in which they experience the tensions connected with emotional work? Because of the implemented formula, the text intends only to point to the areas in which women undertake increased emotional work.
Year
Volume
2
Pages
35-48
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-69b8f515-aa35-4882-a715-165cb5d8c179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.