PL EN


2017 | 322 | 168-183
Article title

Trendy rozwojowe usługodawców logistycznych w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Trends of the development of logistics services providers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszej publikacji przyjęto za cel przedstawienie istnienia kierunków rozwoju działań, czyli trendów rozwojowych usługodawców logistycznych podejmowanych w ramach realizowanych modeli biznesu. Na podstawie obserwacji przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) oraz wywiadów bezpośrednich zaprezentowano kierunki działań usługodawców logistycznych będących ich odpowiedzią na oczekiwania rynku – klienta. Kierunki te można uznać za wyznaczniki obecnych i przyszłych działań usługodawców logistycznych w podążaniu za rozwojem.
EN
In this publication behind the target describing functionings of logistics services providers taken in frames carried out was accepted of business models. Directions of effects of logistics services providers being their reply on expectations of the market were presented - of customer. It is possible to recognize these directions as indicators of current and future functionings of logistics services providers in following the development.
Year
Volume
322
Pages
168-183
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Logistyki Społecznej
References
 • Afuah A., Tucci Ch. (2003), Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Brajer-Marczak R. (2012), Model dojrzałości procesowej w rozwoju organizacji [w:] A. Stabryła, S. Wawak (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Mfiles.pl, Encyklopedia zarządzania, Kraków.
 • Chesbrough H., Rosenbloom R.S. (2002), The Role of the Business Model In Capturing Value from Innovaton: Evidence from Xerox Corporation`s Technology Spin- off Companies, Industrial and Corporate Change, Vol. 11, No. 3.
 • Falencikowski T. (2013), Spójność modeli biznesu, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 • Jabłoński M., Jabłoński A. (2007), Kluczowe miary biznesowe w budowie wartości firmy, Zeszyty Wyższej Szkoły Humanis, Sosnowiec.
 • Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 • Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Warszawa.
 • Malone T.W., Weill P. i in., Do some Business Models Perform Better than Others? A study of the 1000 largest US firms, http:// ccs mit.edu/ papers/pdf/wp226.pdf (dostęp: 20.09.2009).
 • Morris L. (2003), Business Model Warface. The Strategy of Business Breakthroughs, University of Pennsylvania.
 • Muszyński M. (2006), Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa.
 • Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Osterwalder A., The Business Model Ontology, WWW.hec.uni.ch/osterwa/ PhD (dostęp: 20.09.2009).
 • Płaczek E. (2007), Model hierarchii wartości usług logistycznych [w:] M. Chaberek (red.), Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Płaczek E. (2012), Modele rozwoju usługodawców logistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Rappa P., Managing the Digital Enterprise: Business Models on the Web, http://digitalenterprise.org/models/models.html (dostęp: 20.09.2009).
 • Slywotzky A.J., Morrison D.J., Adelman B. (2000), Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa.
 • Szymura-Tyc M., Zarządzanie przez wartość dla klienta – budowa wartości firmy, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref4 full.html (dostęp: 5.12.2009).
 • Teece D.J. (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation, „Long Range Planning”, Vol. 43.
 • Woodall T. (2003), Conceptualising „Value for the Customer”: An Attributional, Structural and Dispositional Analysis, „Academy of Marketing Science Review”, Vol. 1.
 • Zadora H. (2005), Wycena przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6aa17b24-82d6-4425-b3fb-575fe92257ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.