PL EN


2017 | 1 | 101-111
Article title

TRANSMISJA MŁODOŚCI W DOROSŁOŚĆ

Content
Title variants
EN
Transmission youth to adulthood
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie zjawiska transmisji młodości w dorosłość, które w Polsce zaczyna być wyraźnie obserwowane wśród dobrze sytuowanych Polaków, legitymujących się wyższym wykształceniem. W artykule ukazane zostały obszary transmisji młodości w dorosłość, które związane są z istniejącym kultem młodości dotyczące wizerunku, rodziny oraz relacji między dziećmi i rodzicami, pracy, edukacji czy sposobami spędzania wolnego czasu. Przeanalizowany został jeden obszar, który dotyczy zmiany kalendarza płodności wśród kobiet w Polsce, a w konsekwencji coraz większego udziału wydawania na świat potomstwa przez matki w wieku 35+.
EN
The aim of this article is to show the phenomenon of transmission of youth into adulthood, which in Poland is beginning to be clearly observed among the well-off Poles with higher education. The article has been shown transmission areas of youth into adulthood, which are associated with the existing cult of youth on the image, the family and the relationship between children and parents, work, education or ways of spending free time. Analyzed was one area that concerns the revision of the calendar fertility among women in Poland and, therefore, a growing number of childbearing mothers aged 35+.
Year
Volume
1
Pages
101-111
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6b023e7a-9383-4d85-9ee2-38f039c06c36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.