Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 380 | 140-160

Article title

Do czego służą opakowania – dwa wymiary funkcji w projektowaniu opakowań

Content

Title variants

EN
Two functional dimensions for the packaging design

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Projektowanie opakowań jest zwyczajowo kojarzone ze sztukami projektowymi, ze szczególnym uwzględnieniem kreacji w wymiarze wizualnym i technicznym, co z założenia jest ujęciem wysoce fragmentarycznym. Wciąż brakuje badań na temat sposobu postrzegania opakowań przez końcowych użytkowników. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba potwierdzenia zależności funkcjonalnej w obszarze wzornictwa opakowań. Główną tezą, wynikającą z dotychczasowych ustaleń empirycznych, jest wyróżnienie dwóch wymiarów funkcji dla gotowego opakowania. Celem pracy jest wykazanie zależności między formą opakowania a etykietą opakowania – zakłada się bowiem, że etykieta opakowania spełnia inne funkcje niż forma opakowania, co ma bardzo poważny wpływ na proces projektowy i proces zarządzania wzornictwem (design management).
EN
Packaging design is usually associated with design arts, with particular emphasis on creation in the visual and technical dimensions, which is by definition a highly fragmented approach. There is still a lack of research on how end users perceive packaging. The subject of this article is the attempt to confirm the functional dependence in the field of packaging design. The main thesis, resulting from the previous empirical findings, is the distinction of two dimensions of the function for the finished packaging. This is a functional relationship between the form of the packaging and the packaging label – as it turns out, the packaging label fulfills other functions than the packaging form, which has a very serious impact on the design process and the design management process.

Year

Volume

380

Pages

140-160

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet SWPS. Instytut Projektowania. Katedra Grafiki

References

 • Behaeghel J. (1991), Brand Packaging: The Permanent Medium, Architecture Design and Technology Press, Kingston.
 • Brown T., Katz B., Höffner M., Grech M., Wszołek M. (2016), Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski.
 • Choi Y., Lockton D., Brass C., Stevens J. (2015), Opportunities for Sustainable Packaging Design, University for the Creative Arts, Epsom, Surrey, UK.
 • Danger E.P. (1987), Selecting Colour for Packaging, Gower Technical Press, Brooksfield US.
 • de la Fuente J., Gustafson S., Twomey C., Bix L. (2015), An Affordance‐based Methodology for Package Design, “Packaging Technology and Science”, 28(2), s. 157-171.
 • Fleischer M. (2002), Konstrukcja rzeczywistości (No. 2463), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Fleischer M. (2008), Jak empiryczna może być nauka o komunikacji, Wrocław.
 • Fleischer M. (2010), Communication design czyli projektowanie komunikacji, Primum, Łódź.
 • Fleischer M. (2018), Konstrukcja rzeczywistości 3, Wydawnictwo Libron, Kraków.
 • Grech M. (2012), Badanie wizerunku – metody ankietowe. Metodologia badań, Wydawnictwo Libron, Kraków.
 • Holmes G.R., Paswan A. (2012), Consumer Reaction to New Package Design, “Journal of Product & Brand Management”, 21(2), s. 109-116.
 • Lindstrom M. (2005), Brand Sense: How to Build Brands through Touch, Taste, Smell, Sight and Sound, Kogan Page, London, UK.
 • Manzini E., Vezzoli C. (2003), A Strategic Design Approach to Develop Sustainable Product Service Systems: Examples Taken from the ‘Environmentally Friendly Innovation’ Italian Prize, “Journal of Cleaner Production”, 11(8), s. 851-857.
 • Rettie R., Brewer C. (2000), The Verbal and Visual Components of Package Design, “Journal of Product & Brand Management”, 9(1), s. 56-70.
 • Schoormans J.P., Robben H.S. (1997), The Effect of New Package Design on Product Attention, Categorization and Evaluation, “Journal of Economic Psychology”, 18 (2-3), s. 271-287.
 • Shaughnessy A. (2012), How to Be a Graphic Designer without Losing Your Soul, Chronicle Books, London.
 • Siemes A. (2018), Jak badać komunikację – dlaczego potrzebujemy podejścia jakościowego i na czym ono polega? Kontekst teoretyczny dla badań z zakresu projektowania komunikacji, Wydawnictwo Libron, Kraków.
 • Spence Ch. (2016), Multisensory Packaging Design, DOI: 10.1016/B978-0-08-100356-5.00001-2, s. 1-22.
 • Stewart B. (2009), Projektowanie opakowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sturken M., Cartwright L. (2009), Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture, Oxford University Press, New York.
 • Wszołek M. (2015), Reklama – operacjonalizacja pojęcia, Wydawnictwo Libron, Kraków.
 • Wszołek M. (2016), Reklama – perspektywa empiryczna, Wydawnictwo Libron, Kraków.
 • Wszołek M. (2017a), Genisys is Skynet – przemyślenia o współczesnym projektowaniu, Wydawnictwo Libron, Kraków.
 • Wszołek M. (2017b), Reklama a corporate identity – rola reklamy w budowaniu wizerunku organizacji, „Forum Lingwistyczne”, No. 4, s. 67-77.
 • Wszołek M. (2017c), Styl życia w komunikacji społeczeństwa, „Studia Ekonomiczne”, nr 313, s. 187-197.
 • Wszołek M., Moszczyński K., Mackiewicz P. (2017), Wpływ barwy i etykiety opakowań na postrzeganie produktu – wyniki badań empirycznych, Wydawnictwo Libron, Kraków.
 • [www 1] www.fuegos.pl [dostęp: 1.12.2018].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-6b16946e-c205-4553-91eb-a0aa288e61f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.