PL EN


2017 | 334 | 98-107
Article title

Centrum handlowe w procesie kształtowania struktury miasta (przykład Katowic)

Content
Title variants
EN
Shopping center as a factor to creating the structure of the city (on Katowice example)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Centra handlowe stały się nieodłącznym elementem przestrzeni współczesnych miast. Pierwsze inwestycje powstawały w największych ośrodkach pod koniec XX wieku, zwykle poza centrum, w dogodnej lokalizacji dla zmotoryzowanych nabywców. Następnie zaczęły się pojawiać w śródmieściu, często za sprawą projektów rewitalizacji. Wraz z dywersyfikacją lokalizacji następowały zmiany ich struktury funkcjonalnej oraz elementów wizualnych. Nowe obiekty oprócz funkcji handlowo-usługowej posiadają ofertę rozrywki, kultury, sportu, usług profesjonalnych, usług hotelowych, biurowych oraz mieszkaniowych. Wielofunkcyjne centra handlowe aktywizują śródmieścia, głównie za sprawą oferty kultury i rozrywki, stają się miejscem spotkań dla młodzieży, miejscem spędzania czasu dla całych rodzin, a także wizytówką miasta. Podmiejskie obiekty zwykle wzmacniają ofertę handlowo-usługową i głównie są celem zakupów. Celem opracowania jest wskazanie obszarów oddziaływania centrów handlowych w Katowicach na zmiany struktury miasta, ze szczególnym uwzględnieniem strefy śródmiejskiej.
EN
Shopping centers have become an integral part of the modern cities. New facilities in addition to the functions of retail and service have offer entertainment, culture, sports, professional services, hotel services, office and residential. The aim of the study is to present modern shopping centers operating in Katowice, an indication of their role as part of the city, its image and filled function and consequently development.
Year
Volume
334
Pages
98-107
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
References
 • Adamowicz M., Zaręba M. (2015), Nowe formy handlu detalicznego w dużych i małych miastach Polski, „Economic and Regional Studies”, Vol. 8, No. 4.
 • Celińska-Janowicz D. (2014), Rola nowoczesnych przestrzeni konsumpcji w rewitalizacji miast [w:] M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Dzieciuchowicz J. (2012), Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Frieden B.J., Sagalyn L.B. (1990), Downtown Malls and the City Agenda, “Society”, No. 27(5), s. 43-49.
 • Gazdecki M. (2009), Koncentracja handlu detalicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.
 • Guy C.M. (1994), The Retail Development Process, London.
 • Kaczmarek T. (2010), Handel detaliczny w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miast w Polsce [w:] Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Seria „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 15, Poznań.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B. (2001), Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu, Difin, Warszawa.
 • Matysiak N. (2009),Współczesne centra handlowe w Polsce, „Handel Wewnętrzny”, nr 6.
 • Nagy E. (2001), Winners and Losers in the Transformation of City Centre Retailing in East Central Europe, „European Urban and Regional Studies”, No. 8(4).
 • Twardzik M. (2013), Development of Shopping Malls in Poland [w:] K. Heffner, M. Twardzik (eds.), The Impact of Shopping Malls on the Outer Metropolitan Zones (The Example of the Silesian Voivodship), “Studia Regionalia”, Vol. 37, KPZK PAN, Warszawa.
 • [www 1] http://3stawy.pl/ (dostęp: 20.06.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6b761d40-33b2-4628-9cd5-959dff10ff4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.