PL EN


2004 | 13 | 321-323
Article title

Defining a value in the perspective of rehabilitation

Content
Title variants
FR
Définir une valeur dans la perspective de la réhabilitation
PL
Określenie wartości w perspektywie resocjalizacji
Languages of publication
Abstracts
PL
Resocjalizacją obejmowani są ludzie z szerokiego spectrum zagrożeń. Resocjalizacja to m.in. uruchamianie dialogu między wartościami pozytywnymi a negatywnymi po to, aby te drugie zostały wyparte przez te pierwsze. Artykuł prezentuje wybrane definicje oraz przykłady systematyzacji wartości. Przykładowo – znany psycholog J. Kozielecki wylicza następujące orientacje wartościujące: dionizejską, heraklesową, prometejską, apollińską, sokratejską.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6b7b9a9a-fb1d-40d0-9471-c97aa324447f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.