PL EN


2016 | 273 | 169-180
Article title

Możliwości i ograniczenia oddziaływania władzy publicznej na zjawisko uchylania się od podatków dochodowych

Content
Title variants
EN
The prospects and constraints of the impact of public authority on income tax evasion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uchylanie się od podatków jest zawsze działaniem nielegalnym, sprzecznym z prawem podatkowym. Jest ono dokonywane w różnych formach i przy użyciu różnych metod. Uchylanie się od opodatkowania z prawnego punktu widzenia jest przestępstwem, z którym wiąże się odpowiedzialność karna. Ze zjawiskiem tym łączy się zaniżanie dochodów publicznych, ale również zniekształcenie konkurencji wśród przedsiębiorców. Nieuczciwe przedsiębiorstwa, które np. nie wystawiają faktur na sprzedany towar, tym samym naruszają konkurencję tych podmiotów, które nie uchylają się od opodatkowania sprzedanych towarów. Prowadzi to do licznych zniekształceń na rynku i może dojść do tego, że nawet najbardziej efektywnie funkcjonujący przedsiębiorcy mogą nie przetrwać na rynku, konkurując z podmiotami niepłacącymi uczciwie podatków.
EN
Tax evasion is considered illegal, contrary to the tax law. It is accomplished in various forms and by various methods. Tax evasion, from a legal point of view is a crime, which entails criminal liability. This phenomenon is connected with reduction of the public revenues as well as a distortion of rules of market competition. For instance, firms not issue invoices infringe on the competition of firms not evade taxation. It leads to wide-range of market distortions, and even very efficiently operating entrepreneurs might not compete with ones fail to pay taxes fairly.
Year
Volume
273
Pages
169-180
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
References
 • Allingham M.G., Sandmo A., Yitzhaki S. (1974), A Note on Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis, "Journal of Public Economics", No. 3.
 • Baldry J.C. (1987), Income Tax Evasion and The Tax Schedule: Some Experimental Results, "Public Finance", No. 42.
 • Berbal A. (2008), Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczenia, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Clofelter C.T. (1983), Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis of Individual Returns, "The Reviev of Economics and Statistics", No. 3.
 • Cremer H., Marchand M., Pestieau P. (1990), Auditing and Taxing. The Equity- Compliance Tradeoff, "Journal of Public Economics", No. 6.
 • Fedorowicz Z. (1998), Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Friedland N., Maital S., Rutenberg A. (1978), A Simulation Study of Income Tax Evasion, "Journal of Public Economics", No. 10.
 • Głuchowski J. (1996), Oazy podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Kozub-Skalska S. (2015), Metody agresywnej optymalizacji podatkowej w dobie rozwijającej się konkurencji w sieci na przykładzie wyceny i amortyzacji znaku towarowego, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 17.
 • Krajewska A. (2004), Podatki. Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H. (2000), Kontrola finansowa w sektorze finansowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Order K.C., Sobel J. (1987), Samurai Accountant: A Theory of Auditing and Plunder, "Review of Economic Studies", No. 180.
 • Palda F. (2001), Tax Evasion and Firm Survival in Competitive Markets, Edward Elgar Publishing, UK and Northampton.
 • Slemrod J. (1985), An Empirical Test for Tax Evasion, "The Reviev of Economics and Statistics", No. 2.
 • Yaniv G. (1987), Tax Evasion and Tax Rates: A Theoretical Reexamination, "Public Finace", No. 1.
 • [www 1] http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=39353226-c97e-40c3- abbf-9950c60692db&groupId=764034 (dostęp: 14.03.2016).
 • [www 2] http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=7355d4dd-b288-4817 -93c0-0a74f7a4e696&groupId=764034 (dostęp: 16.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6c390460-283b-4576-8526-c2d1aafa8fc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.