PL EN


2017 | 327 | 65-77
Article title

Wyzwania rozwojowe dla małych miast w Polsce – przegląd wybranych koncepcji

Content
Title variants
EN
Spatio-functional changes of small towns in the context of new development challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny kształt i przestrzeń polskich miast cechuje duża dynamika zmian. Wśród podstawowych problemów współczesnych miast, w tym również małych miast w Polsce, powszechnie wymienia się zjawisko żywiołowej suburbanizacji, definiowane jako sukcesywne, niekontrolowane anektowanie coraz to nowych terenów pod zabudowę jednorodzinną. Z uwagi na szereg negatywnych konsekwencji, należy dążyć do jego ograniczenia. Jedną z ostatnio pojawiających się propozycji przeciwdziałania niekontrolowanej suburbanizacji jest tzw. idea miasta zwartego w połączeniu z elementami ekologii. Koncepcja miasta zwartego może być dla wielu małych miast w Polsce skutecznym sposobem poprawiania przestrzennej oraz funkcjonalnej organizacji ośrodka, a także wyrazem racjonalnego wykorzystywania lokalnych zasobów.
EN
Development issues of small towns seem to be now one of the main challenges of spatial planning. An important question is the development of urban areas promoting sustainable lifestyle residents. A positive change in the development tendencies requires both improving national policy, and proper decisions at a local level. Conceptualization of new urbanism though the requirements of sustainable development should give potentially better possibilities and inspiration for activities, which may result in better and more harmonious space around.
Year
Volume
327
Pages
65-77
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
References
 • Arbury J. (2005), From Urban Sprawl to Compact City – an Analysis of Urban Growth Management in Auckland, Geography and Enviromnent Science, University of Auckland, Auckland.
 • Compact City Policies: A Comperative Assessment (2012), OECD Green Growth Studies, Brussels, http://www.oecd.org/greengrowth/compact-city-policies (dostęp: 12.02.2015).
 • Gruszecka-Tieśluk A. (2013), Sieć Cittaslow – strategią rozwoju małych miast w Polsce? [w:] K. Heffner, M. Twardzik (red.), Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego – zastosowanie i efekty w małych miastach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 383-393.
 • Karta Nowej Urbanistyki (2005), tłum. P. Choynowski, G. Chojnowski, M.M. Mycielski, „Magazyn Urbanista”, nr 6, s. 8-10.
 • Kostrzewska M. (2013), Miasto europejskie na przestrzeni dziejów: wybrane przykłady, Akapit-DTP, Gdańsk.
 • Lehmann S. (2010), Green Urbanism: Formulating a Series of Holistic Principles, “S.A.P.I.EN.S”, Vol. 3, No. 2, http://sapiens.revues.org/1057 (dostęp: 12.02.2015).
 • Mayer H., Knox P. (2010), Small-Town Sustainability: Prospects in the Second Modernity, „European Planning Studies”, Vol. 18, Iss. 10, s. 1545-1565.
 • Montgomery Ch. (2015), Miasto szczęśliwe, Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków.
 • Neuman M. (2005), The Compact City Fallacy, „Journal of Planning Education and Research”, Vol. 25, No. 1, s. 11-26, http://courses.washington.edu/gmforum/Readings/Neuman_CC%20Fallacy (dostęp: 12.02.2015).
 • Paszkowski Z. (2014), Tendencje w rozwoju polskiej urbanizacji [w:] Przestrzeń życia Polaków, koordynacja J. Sepioł, SARP, Warszawa, s. 15-34.
 • Stangel M. (2013), Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Szulczewska B. (2002), Teoria ekosystemu w koncepcjach rozwoju miast, Rozprawy Naukowe i Monografie, s. 251, SGGW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6c3d0e3e-bd49-4500-b94c-9ce42ae85f6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.