PL EN


2016 | 270 | 190-199
Article title

Konsument w przestrzeni handlu i usług w perspektywie 2020 roku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest włączenie się do dyskusji na temat obserwowanych zmian zachowań konsumentów w przestrzeni handlu i usług. Przeprowadzone metodą ocen ekspertów badania pozwoliły nakreślić wizję konsumenta – klienta placówek handlowych i usługowych końca drugiej dekady XXI wieku. Będzie to osoba pełna paradoksów: jednocześnie bardziej aktywna i bardziej leniwa, bardziej świadoma i bardziej zagubiona, ale przede wszystkim wygodna, ceniąca swój czas, mobilna i poszukująca w dobrach i usługach własnej tożsamości.
EN
The article is a voice in discussion about observed changes of consumers’ behaviours in the area of trade and services. Researches made with the experts’ rating method let sketch the consumer's vision − customer of service and trade facilities of the end of second decade of XXI century. It will be a person full of paradoxes: more active and more lazy, more aware and more confused at the same time, but primarily comfortable, appreciative their time, mobile and searching their own identity in goods and services.
Year
Volume
270
Pages
190-199
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji
References
  • Bauman Z. (2009), Konsumując życie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  • Bylok F. (2011), Konsumeryzm jako ideologia współczesnych konsumentów [w:] A. Burlita (red.), "Studia i Materiały Polskiego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą", Tom 51, Bydgoszcz.
  • Kędzior Z., Karcz K. (1997), Opinie ekspertów jako podstawa przewidywania zmian w zachowaniach podmiotów gospodarczych [w:] Konsument - Przedsiębiorstwo - Przyszłość, CBiE, Katowice.
  • Maciejewski G. (2012), Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa, "Konsumpcja i rozwój", nr 2.
  • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • Słaby T. (2006), Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6c6fac34-24cd-4a94-8265-55b686601f98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.