PL EN


2016 | 284 | 150-158
Article title

Raportowanie społeczne - wyzwanie dla służb rachunkowości podmiotów leczniczych

Content
Title variants
EN
Sustainability reporting - the challenge for health sector accountants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Raportowanie społeczne w sektorze ochrony zdrowia jest rzadkością, choć koncepcja społecznej odpowiedzialności jest zgodna z celami sektora ochrony zdrowia. W artykule podkreślono znaczenie wdrożenia idei zrównoważonego rozwoju w podmiotach leczniczych oraz scharakteryzowano cel raportowania społecznego. Przeprowadzona analiza obecnej sprawozdawczości podmiotów leczniczych w Polsce wskazała na niewielką możliwość ich wykorzystania na potrzeby raportowania społecznego. W oparciu o wyniki analizy wskazano na wyzwania stojące przed służbami rachunkowości w zakresie przygotowania do raportowania społecznego.
EN
Sustainability reporting among health sector entities is very rare, although the concept of social responsibility is in accordance with the mission of the health sector. The article highlights the importance of sustainable idea incorporation into the strategy of health sector entities and presents the aim of sustainable reporting. The analysis of present obligatory reporting of Polish hospitals presents the limited possibility to use the data for sustainability reporting. Based on the analysis, authors described the challenges that hospitals’ accountants face in order to prepare for sustainability reporting.
Year
Volume
284
Pages
150-158
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości
References
 • Akisik O., Gal G. (2014), Financial Performance and Reviews of Corporate Social Responsibility Reports, "Journal of Management Control", nr 25.
 • Clacher I., Hagendorff J. (2012), Do Announcements About Corporate Social Responsibility Create or Destroy Shareholders Wealth? Evidence from the UK, "Journal of Business Ethics", nr 106.
 • G4 Sustainability Reporting Guidelines. Implementation Manuals, Global Reporting Initiative, Amsterdam, 2013.
 • G4 Sustainability Reporting Guidelines. Reporting principles and standard disclosures, Global Reporting Initiative, Amsterdam, 2013.
 • Hong Y., Andersen M.L. (2011), The Relationship Between Corporate Social Responsibility and Earnings Management: An Exploratory Study, "Journal of Business Ethics", nr 104.
 • Jamali D., Hallal M., Abdallah M. (2010), Corporate Governance and Corporate Social Responsibility: Evidence from the Healthcare sector, "Corporate Governance", nr 10.
 • Kakabadse N.K., Rozuel C. (2006), Meaning of Corporate Social Responsibility in a Local French Hospital: A Case Study, "Society and Business Review", nr 1.
 • Militaru C., Zanfir A., Baltaretu A., Stefan D.L. (2013), Corporate social responsibility - premise of supporting medical units in order to sustainable development of social and economic environment in Romania, "Knowledge Horizons - Economics", nr 5.
 • Powers Ch.W., Vogel D. (1979), Ethics in the Education of Business Managers. Institute of Society Ethics and the Life Sciences, "The Hasting Center".
 • Ranking szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych 2014, "Rzeczpospolita", 30.10.2014, s. 4.
 • Tschopp D., Huefner R.J. (2015), Comparing the Evolution of CSR Reporting to that of Financial Reporting, "Journal of Business Ethics", nr 127.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2015 r., poz. 581.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz.U. z 2012 r., poz. 591 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6cc71285-f5b4-495d-9bba-601d07b9dc15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.