PL EN


2018 | 355 | 31-44
Article title

Przegląd problemów bezpieczeństwa informacji oraz prywatności w akademickim nauczaniu na odległość

Content
Title variants
EN
A review of information security and privacy issues in academic distance learning environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Platformy nauczania na odległość stały się istotnym elementem propozycji wartości współczesnych uczelni wyższych. Dzięki wykorzystaniu platform zdalnego nauczania można znacząco uatrakcyjnić materiały dydaktyczne, dostosować tempo przyswajania wiedzy do indywidualnych możliwości studentów oraz ciągle udoskonalać proces kształcenia. Do tej pory rozwój tego typu przedsięwzięć skupiał się przede wszystkim na opracowywaniu atrakcyjnych treści, zgodnych z wypracowanymi przez branżę standardami. Często zaniedbywano aspekty bezpieczeństwa informacji i prywatności użytkowników. Wpływa to negatywnie na wykorzystanie przez użytkowników pełnych możliwości platformy i znacznie ogranicza liczbę reakcji sprzężenia zwrotnego. To z kolei stanowi barierę dla prowadzenia szeroko zakrojonych analiz, dzięki którym można podnosić jakość kształcenia. Artykuł prezentuje analizę i krytykę piśmiennictwa dotyczącego tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji i prywatności dla rozwiązań nauczania na odległość oraz wskazuje możliwe kierunki działań w tym zakresie.
EN
The contemporary universities use distance learning platforms as an integral ingredient of their value proposition. These solutions can make educational stuff significantly more attractive, adjust the pace of learning and the content to individual students needs and capabilities and enable to constantly improve the university educational processes. So far, the development process of distance learning systems has been focused on improvement of electronic educational materials that comply with distance learning domain standards. Unfortunately to often the issues of information security and users privacy have been neglected. It negatively affects the full usage of platform functionalities by users and constrains the amount of feedback collected by universities. This impact creates the barriers for analytics that can be the driver for improving the quality of education processes. The paper presents the aspects important from the perspective of information security and privacy policy development for distance learning platforms and points to possible courses of action in this area.
Year
Volume
355
Pages
31-44
Physical description
Contributors
 • Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wydział Informatyki Stosowanej
References
 • Bandara I., Ioras F., Maher I.K. (2014), Cyber Security Concerns in E-learning Education [w:] Proceedings of ICERI2014 Conference, Sewilla, 17-19.11.2014.
 • Barneveld Van A., Arnold K.E., Campbell J.P. (2012), Analytics in Higher Education: Establishing a Common Language, “EDUCAUSE Learning Initiative”, No. 1(1), s. 1-11.
 • Batorowska H. (2017), Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym – kierunki badań [w:] H. Batorowska (red.), Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, s. 9-28.
 • Eibl C.J. (2010), Discussion of Information Security in E-learning, praca doktorska, http://dokumentix.ub.uni-siegen.de/opus/volltexte/2010/444/pdf/eibl.pdf (dostęp: 23.12.2017).
 • El-Khatib K., Korba L., Xu Y., Yee G. (2003), Privacy and Security in E-learning, “International Journal of Distance Education Technologies (IJDET)”, Vol. 1(4), s. 1-19.
 • Ferencz S.K., Goldsmith C.W. (1998), Privacy Issues in a Virtual Learning Environment, “Cause/Effect”, Vol. 21(1), s. 5-11.
 • Kritzinger E., Solms Von S.H. (2006), E-learning: Incorporating Information Security Governance, “Issues in Informing Science & Information Technology”, Vol. 3, s. 319.
 • Lichy K., Lipiński P. (2014), E-Learning a ustawa o ochronie danych osobowych, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, Vol. 37, s. 37-40.
 • Lockyer L., Heathcote E., Dawson S. (2013), Informing Pedagogical Action: Aligning Learning Analytics with Learning Design, “American Behavioral Scientist”, Vol. 57(10), s. 1439-1459.
 • May M., George S. (2011), Privacy Concerns in E-learning: Is Using Tracking System a Threat? “International Journal of Information and Education Technology”, Vol. 1(1), s. 1-8.
 • Prauzner T. (2013), Tworzenie treści dydaktycznych w kształceniu e-learningowym w aspekcie prawnym, “EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej”, nr 2(6), s. 38-43.
 • Vasilescu C., Tatar L., Codreanu A. (2011), Integrating Information Security in an E-learning Environment, “eLearning & Software for Education”, Vol. 2, s. 70-75.
 • Wallace L. (2007), Online Teaching and University Policy: Investigating the Disconnect, “International Journal of E-Learning & Distance Education”, Vol. 22(1), s. 87-100.
 • Weippl E.R. (2005), Security in E-Learning, Vol. 16, Advances in Information Security, Springer Science & Business Media, Berlin.
 • Woźniak-Zapór M. (2016), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – metody przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa informacji na platformie e-learningowej, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 4(XXV), s. 87-98.
 • Zuev V.I. (2012), E-learning Security Models, “Management Information Systems”, Vol. 7(2), s. 024-028.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6cd160b2-339f-4b1c-926c-8c868b073a23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.