PL EN


2014 | 1(13) | 69-81
Article title

PSYCHOLOGICZNA WARTOŚĆ KRAJOBRAZU W INDYWIDUALNYM DOŚWIADCZENIU TURYSTÓW

Content
Title variants
EN
THE PSYCHOLOGICAL VALUE OF THE LANDSCAPE IN THE INDIVIDUAL EXPERIENCE OF TURISTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ujmuje krajobraz jako element produktu turystycznego, akcentuje jego wpływ na wybór docelowego miejsca podróżowania. Przede wszystkim zaś stanowi próbę uzasadnienia tego, że obszar turystyczny (będący wartością przyrodniczą i kulturową) ma duże znaczenie dla tworzenia biopsychicznej oraz społecznej egzystencji człowieka.
EN
The article presents the landscape as an element of tourist product; it accentuates the relationship with the choice of destination travel. First of all, constitutes an attempt of substantiation, that tourist area (which is the cultural and natural value) is of great importance for the creation of bio-psychic and social existence of human being.
Year
Issue
Pages
69-81
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
References
 • 1. Barnett L., Wszechświat i Einstein, PIW, Warszawa 2003.
 • 2. Dutkiewicz D., Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa 2005.
 • 3. Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
 • 4. Karczewski E., Wpływ aktywności turystycznej na równowagę duchową i zdrowie człowieka, Zeszyty Naukowe WSTiJO „Turystyka i Rekreacja” 2013, z. 12 (2).
 • 5. Kulczyk W.K., Wprowadzenie do nauk Gurdżijewa, Ravi, Łódź 2004.
 • 6. Opara S., Filozofia. Współczesne kierunki i problemy, Wyd. WSSE, Warszawa 2005.
 • 7. Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa 2006.
 • 8. Słonimski A., Ciekawość, Czytelnik, Warszawa 1981.
 • 9. Sperling A., Psychologia, Zysk i S-ka, Poznań 1995.
 • 10. Tolle E., Potęga teraźniejszości, Galaktyka, Łódź 2003.
 • 11. Urbaniak M., Koncepcja człowieka faustowskiego w filozofii Oswalda Spenglera, Assembly, Nowy Sącz 2006.
 • 12. Zawistowska H., Nowe zasady tworzenia usług turystycznych, Wyd. WSE, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6d906f6c-f1ad-4c8e-90de-7fe7eb28cd66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.