PL EN


2012 | 5 | 109-123
Article title

Stany Zjednoczone wobec niepodległości Litwy

Content
Title variants
EN
The USA’s approach towards the independence of Lithuania
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano podejście Stanów Zjednoczonych do aspiracji niepodległościowych Litwy. W latach 1990–1991 było ono uzależnione od aktualnej polityki prezydenta George’a Busha wobec ZSRR. Biały Dom nie popierał otwarcie niepodległości Litwy, nie chcąc destabilizować rządów Michaiła Gorbaczowa, które, zdaniem Amerykanów, dawały największe nadzieje na stopniowe i pokojowe przemiany w imperium sowieckim, w tym na odzyskanie niepodległości przez republiki bałtyckie. Dopiero po puczu Janajewa w Moskwie w sierpniu 1991 r. USA podjęły bardziej aktywne działania w tej sprawie. Sprawa niezależności Litwy cały czas pozostawała jednak w cieniu stosunków z ZSRR, o czym świadczy zwlekanie przez prezydenta G. Busha z uznaniem suwerenności Litwy. Amerykański przywódca czekał na taki krok ze strony M. Gorbaczowa, co jednak nie nastąpiło. Stany Zjednoczone uznały niepodległość Litwy dopiero 2 września 1991 r.
EN
In the article, the author presented the USA approach towards the independence aspirations of Lithuania. Within the years 1990–1991, it was dependant on the George Bush’s policy towards the Soviet Union. The White House did not approve openly of the Lithuania independence, as it did not want to destabilize Mikhail Gorbachev rule, which promised, according to the Americans, the gradual and peaceful transformations within the Russian empire, including the opportunity the Baltic States faced to regain the independence. Soon after the August Putsch, also known as August Coup, in Moscow in August 1991, the U.S.A. became active in this matter. The issue of Lithuania’s independence was overshadowed by the relations with the Soviet Union, which is apparent in the G. Bush’s delayed recognition of Lithuania’s sovereignty. The American Leader withheld waiting for the M. Gorbachev’s move, yet it never occurred. The U.S.A. gave its recognition as to the Independence of Lithuania on 2 September 1991.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6dd5f998-cb71-44cd-b8ed-f109dfb3fbce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.