PL EN


2017 | 313 | 87-98
Article title

Modele relacji między corporate social responsibility a public relations

Authors
Content
Title variants
EN
Models of relations between corporate social responsibility and public relations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą usystematyzowania dotychczasowych rozstrzygnięć dotyczących relacji między CSR (Corporate Social Responsibility) i public relations – występujących tak w literaturze przedmiotu, jak i praktyce organizacji. Autorka prezentuje też własną koncepcję, proponując trzy modele, które opisują i wyjaśniają nie tylko wzajemne relacje między CSR i PR, ale i wyodrębniają funkcje, jakie nadaje się w organizacjach działaniom społecznie odpowiedzialnym i strategiom zarządzania komunikacją. Modele ilustrują też poziom rozwoju, dojrzałości organizacji i usytuowanie jej w szerokim otoczeniu – społecznym i przyrodniczym.
EN
The article is an attempt to systematize the already existing solutions concerning the relationship between CSR (Corporate Social Responsibility) and public relations – occurring both in literature and in corporate practice. The author also presents her own concept proposing three models that describe and explain not only the relationship between CSR and PR, but also explain the functions ascribed in organizations to socially responsible activities and to communication management strategies. Moreover, the models illustrate the level of development and maturity of the organization, and its position in the broad environment – social and natural.
Year
Volume
313
Pages
87-98
Physical description
Contributors
author
 • Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych
References
 • Bauman Z., Bauman I., Kociatkiewicz J., Kostera M. (2015), Management in a Liquid Modern Word, Polity Press, London.
 • Cambra-Fierro J., Wilson A., Polo-Redondo Y. (2013), When Do Firms Implement Corporate Social Responsibility? A Study of the Spanish Construction and Real-Estate Sector, “Journal of Management & Organization”, Vol. 19, Iss. 2, March, s. 150-166.
 • Elving W.J. (2014), Communicating Social Responsibility In a Skeptical World [w:] D. Turker, H. Toker, C. Altuntas (eds.), Contemporary Issues in Corporate Social Responsibility, Lexington books, Amsterdam.
 • Elving W.J., Golob U., Podnar K., Ellerup-Nielsen A., Thomson Ch. (2015), The Bad, the Ugly and the Good: New Challenges for CSR Communication, “Corporate Communications: An International Journal”, Vol. 20, Iss. 2, s. 118-127.
 • Golob U., Podnar K., Elving W.J. (2013), CSR Communications: Quo vadis? “Corporate Communications: An International Journal”, Vol. 18, No. 2, s. 176-192.
 • Grunig J., Hunt T. (1984), Managing Public Relations, Holt, Rinehart and Winston, New York.
 • Heath R., Coombs W.T. (2006), Today’s Public Relations, Sage Publications, USA.
 • Hesselbein F. (1998), Organizacja okrężna [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith (red.), Organizacja przyszłości, Businessman, Warszawa.
 • Hope E. (2007), Odpowiedzialność w działaniach public relations – zasady etyczne [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Public Relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hope E. (2013), Etyka w zawodzie specjalistów public relations, Difin, Warszawa.
 • Kim S., Ferguson M.T. (2014), Public Expectations of CSR Communication: What and How to Communicate CSR, “Public Relations Journal”, Vol. 8, No. 3, s. 1-22.
 • Kuhn T. (1970), The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Kytle B., Ruggie J.G. (2005), Corporate Social Responsibility as risk management, http://www.ksg.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/workingpaper_10_kytle_ruggie.pdf (dostęp: 10.02.2016).
 • Lustyk D. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w kreowaniu wizerunku miasta [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 • Lewicka-Srzałecka A. (2008), Raportowanie społecznej odpowiedzialności firm jako instrument public relations, „Prakseologia”, nr 148, s. 185-196.
 • Panek-Owsiańska M. (2016), CSR i PR czy łączy je tylko R [w:] A. Łaszyn, D. Tworzydło (red.), Pierwsze ćwierćwiecze – 25 lat Public Relations w Polsce, Message House, Warszawa, s. 107-117.
 • Pawłowicz B. (2016), PR w Polsce- spojrzenie z zewnątrz [w:] A. Łaszyn, D. Tworzydło (red.), Pierwsze ćwierćwiecze – 25 lat Public Relations w Polsce, Message House, Warszawa, s. 255-265.
 • Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Sheikh S.-ur-R. (2011), Corporate Social Responsibility or Cause‐Related Marketing? The Role of Cause Specificity of CSR, “Journal of Consumer Marketing”, Vol. 28, No. 1, s. 27-39.
 • Smith N.C., Ward H. (2009), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Studio Emka, Warszawa.
 • Tarhan A., Turetken O., Reijers H.A. (2016), Business Process Maturity Models: A Systematic Literature Review, “Information and Software Technology”, Vol. 75, July, s. 122-134.
 • Visser W. (2010), CSR 2.0.The Evolution and Revolution of Corporate Social Responsibility [w:] M. Pohl, N. Tolhurst (eds.), Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/csr-2-0-ewolucja-i-rewolucja-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu/ (dostęp: 10.05.2016).
 • Wardyn K., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element komunikacji marketingowej marki, http://www.epr.pl (dostęp: 3.05.2016).
 • Whaley F. (2013), Is Corporate Social Responsibility Profitable for Companies? https://www.devex.com/news/is-corporate-social-responsibility-profitable-forcompanies-80354 (dostęp: 11.05.2016).
 • [www 1] http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/to-prowcy-napedzaja-csr-wynikibadania (dostęp: 7.01.2016).
 • [www 2] http://www.prmuseum.org (dostęp: 14.04.2016).
 • [www 3] http://sinsofgreenwashing.com/index35c6.pdf (dostęp: 10.11.2015).
 • [www 4] https://www.accenture.com/t20151111T221550__w__/us-/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_7/Accenture-UNGCCEO-Study-A-Call-to-Climate-Action.pdf#zoom=50 (dostęp: 10.05.2016).
 • [www 5] https://www.researchgate.net/publication/281933838_TO_CREATE_A_POSITIVE_BRAND_IMAGE_THROUGH_CORPORATE_SOCIAL_RESPONSIBILITY (dostęp: 10.05.2016).
 • [www 6] http://www.opportunitysustainability.com/?p=323 (dostęp: 9.05.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6e0d8cf5-6cc3-4f77-9e26-cbc1ef3d9880
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.