PL EN


2016 | 281 | 80-90
Article title

Wpływ platform regionalnych na rozwój innowacji w administracji samorządowej. Wnioski z analizy benchmarkingowej systemów informatycznych JST

Content
Title variants
EN
The impact of regional platform on the innovations development at the local government
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest identyfikacja i analiza czynników sukcesu we wdrażaniu elektronicznej administracji na szczeblu regionalnym w Polsce. Pomimo że administracja nie szczędzi środków na rozwój publicznych usług elektronicznych, ich poziom ciągle jest niezadowalający. Dlatego autorzy podjęli próbę znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: Jakie czynniki wpływają na rozwój e-administracji na szczeblu samorządu lokalnego? Jaki jest modelowy (wzorcowy) układ tych czynników? Jaki jest poziom rozwoju e-administracji w badanych gminach w ujęciu regionalnym? W tym celu zaproponowano i obliczono wskaźniki opisu i oceny rozwiązań informatycznych polskiej administracji samorządowej.
EN
Main goal of this article is identification and analysis of successes factors in implementing of electronic administration on the regional level in Poland. In spite of the fact, that administration spares no expense to do the development of electronic public services their level is continually insufficient. There is an attempt inside the article to answer the following questions: What factors have an impact on the development of e-administration on the level of local government? What is the module system of these factors? What is the level of development of e-administration in surveyed communes in the regional spin? To that end offered and computed the rations descriptions and evaluations of informatics solutions of Polish local government administration.
Year
Volume
281
Pages
80-90
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania. Katedra Informatyki Ekonomicznej
References
 • Al-Mashari M., Zairi M. (2005), The Role of Benchmarking in Best Practice Management and Knowledge Sharing, "Journal of Computer Information Systems".
 • Kubiak B.F. (red.) (2003), Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Lech P. (2003), Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II: Charakterystyka, wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa.
 • OECD Publishing (2005), The Measurement of Scientific and Technological Activities, Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
 • Perdał R. (2014), Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Szymanek V. (2013), Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013, MAiC, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204.
 • Zamiar E. (2016), Koncepcja benchmarkingu systemów informatycznych administracji samorządowej, praca doktorska napisana pod kier. B.F. Kubiaka (w przygotowaniu), Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Ziemba E. (2015), Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Ziemba E., Papaj T., Będkowski J. (2013), Egzemplifikacja e-government w Polsce - analiza porównawcza SEKAP i ePUAP [w:] Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, nr 29.
 • Ziemba E., Papaj T., Jadamus-Hacura M. (2015), Critical Success Factors for e-Government: Perspectives of Poland and Its Provinces, "Problemy Zarządzania", nr 13, s. 176-191.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6e2e6c1e-1dfa-4784-bf61-8658f958d900
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.