PL EN


2017 | 342 | 86-98
Article title

Analiza porównawcza wybranych technik interaktywnej prezentacji danych liczbowych

Authors
Content
Title variants
EN
Comparative analysis of chosen techniques of numerical data presentation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W obecnych czasach różnorakie podmioty publiczne, w tym rządowe i samorządowe, a także jednostki działające na rynku komercyjnym, gromadzą, przechowują i przetwarzają coraz większe ilości danych, również mikro i makroekonomicznych. Coraz częściej ich analizy analizy upowszechniane są w Internecie w formie różnorakich wykresów tworzonych za pomocą różnych technik i narzędzi projektowych. W artykule przedstawiono charakterystykę oraz wyniki analizy porównawczej wybranych technik prezentacji danych w formie interaktywnych wykresów generowanych w oknie przeglądarki internetowej. W konkluzji wykazano, że opisywane techniki różnią się m.in. oprawą graficzną, możliwościami projektowymi, technikami programistycznymi, na których bazują, a także licencją oraz dostępem do wsparcia technicznego.
EN
Nowadays, state authorities and private companies collect, store and process large amount of micro- and macroeconomic data. Quite often their analyses are published on the Internet in a form of charts created with various techniques and tools. The paper presents characteristics and the results of comparative analysis of chosen presentation techniques (interactive charts generated in a browser). Conclusion stresses that the techniques differ in many aspects such as: graphics, design limits, coding techniques, licences and technical support.
Year
Volume
342
Pages
86-98
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
References
 • Afzal W., Torkar R., Feldt R. (2009), A Systematic Review of Search-based Testing for Non-functional System Properties, “Information Software Technology”, No. 51(6), s. 957-976.
 • Agruss C., Johnson B. (2000), Ad Hoc Software Testing: A Perspective on Exploration and Improvisation, “Florida Institute of Technology”, s. 68-69, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.93.2070 (dostęp: 05.03.2018).
 • Bennett R., O’Neill E.T., Kammerer K. (2014), assignFAST: An Autosuggest-Based Tool for FAST Subject Assignment, “Information Technology and Libraries”, No. 33(1), s. 34-43.
 • Chhabra M.N. (2012), Introduction To Adhoc Testing, “International Journal of Scientific and Technology Research”, No. 1(7), s. 66-67.
 • Eurostat (2016), http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 16.08.2016).
 • Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P. (2014), Zaawansowane techniki graficznej analizy danych epidemiologicznych na kokpicie menedżerskim, „Informatyka Ekonomiczna”, nr 2(32), s. 64-77.
 • Google Finance (2016), Google Finance: Stock Market Quotes, News, Currency Conversions, https://www.google.com/finance (dostęp: 16.08.2016).
 • Itkonen J., Mäntylä M.V. (2014), Are Test Cases Needed? Replicated Comparison Between Exploratory and Test-Case-Based Software Testing, “Empirical Software Engineering”, No. 19(2), s. 303-342.
 • Kampka A. (2011), Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania, „Forum Artis Rhetoricae”, nr 1, s. 7-23.
 • Kaner C., Falk J., Nguyen H.Q. (1999), Testing Computer Software, Dreamtech Press, New York.
 • Kölling M., Patterson A. (2004), Going Interactive: Combining Ad-hoc and Regression Testing. In Extreme Programming and Agile Processes in Software Engineering, Springer, BerlinHeidelberg.
 • Król K. (2015), Ocena wybranych technik tworzenia interaktywnych map lokalizacji obiektów przestrzennych, „Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus”, nr 14(4), s. 49-59.
 • Król K. (2016), Data Presentation on the Map in Google Charts and jQuery JavaScript Technologies, “Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL)”, No. 2, s. 91-106.
 • Król K., Prus B. (2016), The Comparative Analysis of Selected Interactive Data Presentation Techniques on the Example of the Land Use Structure in the Commune of Tomice, “Polish Cartographical Review”, nr 48(3), s. 115-127.
 • Król K., Salata T. (2013), Gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizacja danych przestrzennych za pomocą interaktywnych aplikacji internetowych na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, nr 1(IV), s. 195-207.
 • Król K., Szomorova L. (2015), The Possibilities of Using Chosen jQuery JavaScript Components in Creating Interactive Maps, “Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL)”, No. 2, s. 45-54.
 • Leszkowicz M. (2011), Infografika jako forma edukacji w kulturze wzrokocentrycznej, „Nedidagmata”, nr 31/32, s. 37-55.
 • McCandless D. (2012), Information is Beautiful, Collins, London, UK.
 • Paradowski M.B. (2011), Wizualizacja danych – dużo więcej niż prezentacja [w:] M. Kluza (red.), Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu, Materiały konferencyjne, Lublin, s. 40-42.
 • Piekarski K. (2015), Siedem rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zabierzesz się do wizualizacji danych [w:] K. Piekarski (red.), Metody badania i odkrywania miasta oparte na danych, Medialab, Katowice, s. 12-21.
 • Rosen L. (2005), Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/759 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej.
 • Siennicka A. (2015), Retoryka i wiedza – wielogłos. Retoryka i wizualność, „Res Rhetorica”, nr 1, s. 74-75.
 • Strategia (2010), EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010. KOM(2010) 2020.
 • Verens K. (2012), Projektowanie systemów CMS przy użyciu PHP i jQuery, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Zhu Y. (2012), Introducing Google Chart Tools and Google Maps API in Data Visualization Courses, “IEEE Computer Graphics and Applications”, No. 32(6), s. 6-9.
 • Ziuziański P. (2014), Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji [w:] Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce, s. 60-70.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6e49c68e-e9af-4ff3-a9ab-8414a71894de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.