PL EN


2016 | 277 | 7-17
Article title

Z okazji upamiętnienia 150. rocznicy urodzin Karola Adamieckiego - wprowadzenie

Authors
Content
Title variants
EN
Celebrating the 150th anniversary of Karol Adamiecki's birthday - an introduction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest przypomnieniem wybranych uroczystości upamiętniających dzieło Karola Adamieckiego, które odbyły się w przeszłości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w regionie oraz kraju. Przedstawia założenia, którymi kierowali się organizatorzy obecnego naukowego spotkania. Stanowi krótki rys sprawozdawczy.
EN
A recollection of selected celebrations commemorating the work of Karol Adamiecki which took place in the past at the University of Economics in Katowice, in the region and in the whole country. Presentation of the assumptions which guided the organizers of this scientific meeting. Short coverage.
Year
Volume
277
Pages
7-17
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Adamiecki K., Postępy w zastosowaniu metod naukowej organizacji w Zagłębiu Dąbrowskim i Katowickim, "Przegląd Organizacji" 1926, nr 7; 1927, nr 1.
 • Adamiecki K., O nauce organizacji. Wybór pism, wyboru dokonał oraz wstępem i komentarzami opatrzył Z. Heidrich, PWE, Katowice 1970.
 • Baliński W., Karol Adamiecki O nauce organizacji. Wybór pism, "Przegląd Organizacji" 1971, nr 4.
 • Czech A., Karol Adamiecki współtwórca naukowej organizacji, TNOiK, Katowice 1983.
 • Czech A., Karol Adamiecki - polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania (biografia i dokonania), AE, Katowice 2009.
 • Der Harmonograph, ein neuartiges Mittel zur schaubildlichen Darstellung von Betriebsvorgängen, "Wirtschaftlichkeit" 1931, nr 108.
 • Gabara W., Karol Adamiecki - prekursor naukowej organizacji pracy w Polsce, TNOiK, Warszawa 1983.
 • Garczyk B., Petersburg nierosyjska historia miasta 1703-1917, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2015.
 • Grudzewski W.M., Karol Adamiecki - jego życie i dzieło, Wydawnictwo Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
 • Informator Oddziału Gdańskiego, TNOiK, Gdańsk 1983.
 • Karol Adamiecki - twórca i pedagog w dziedzinie nauki organizacji i kierownictwa. Materiały na sesję naukową, WSE, Katowice 1972.
 • Karol Adamiecki prekursor naukowej organizacji i kierownictwa, TNOiK, Poznań 1983.
 • Karol Adamiecki twórcą podstaw nauk organizacji i zarządzania w Polsce, AE, Katowice 1986.
 • Karol Adamiecki 1866-1933 wykaz bibliograficzny, TNOiK, Warszawa 1983.
 • Kotarbiński T., Słowo wstępne [w:] K. Adamiecki, O nauce organizacji. Wybór pism, wyd. 2, TNOiK i PWE, Warszawa 1985.
 • Lisowski A., O organizacji - w 50. rocznicę śmierci Karola Adamieckiego, "Przegląd Górniczy" 1983, nr 5.
 • Martyniak Z., Koryfeusz nauki organizacji, "Problemy Organizacji" 1971, nr 4.
 • Paczuski R., Karol Adamiecki jego prace i wkład do nauki organizacji i kierowania, TNOiK, Bygdoszcz 1983.
 • Pełka B., K. Adamiecki: O nauce organizacji, "Ekonomista" 1971, nr 6.
 • Protokół walnego zebrania sekcji górniczej śląskiego Koła Naukowej Organizacji z dnia 25 września 1930 roku, "Przegląd Organizacji" 1930, nr 10.
 • Rys biograficzny i działalność techniczno-naukowa śp. Prof. Karola Adamieckiego, "Przegląd Organizacji" 1933, nr 8.
 • Spis wykładów na rok akademicki 1945/6, Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych, Katowice 1945.
 • Spis wykładów na rok akademicki 1946/7, Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych, Katowice 1946.
 • Sprawozdanie z dorocznego ogólnego zebrania członków Instytutu Naukowej Organizacji, "Przegląd Organizacji" 1931, nr 6.
 • Tobik A., Karol Adamiecki, ein Begründer der Organisationswissenschaft aus Polen (1866-1933), "Vierteljahrschrift für Sozial - und Wirtschaftsgeschichte", Wiesbaden 1983, Heft 4.
 • Z działalności Instytutu Naukowej Organizacji. Sekcja Górnicza, "Przegląd Organizacji" 1931, nr 10.
 • Z działalności Instytutu Naukowej Organizacji. XXXIII cykl wykładów, "Przegląd Organizacji" 1932, nr 3.
 • Zieleniewski J., U źródeł "Polskiej Szkoły Organizacji", "Nowe Książki" 1971, nr 10.
 • Zieliński L., Rozwój nauki organizacji i zarządzania w XX wieku, TNOiK, Katowice 1983.
 • Znaczenie idei Karola Adamieckiego dla rozwoju nauk organizacji i zarządzania, TNOiK, Warszawa 1983.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6e73a924-a997-4f6c-a173-1d48060c0e8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.