Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 385 | 129-139

Article title

Znaczenie polityki turystycznej w kształtowaniu postaw i zachowań konsumentów, zgodnych ze zrównoważonym rozwojem

Authors

Content

Title variants

EN
The importance of tourism policy in shape of attitudes and behaviours of consumers, consistent with sustainable development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule postawiono za cel przedstawienie znaczenia polityki turystycznej w kształtowaniu postaw i zachowań konsumentów, zgodnych ze zrównoważonym rozwojem. Politykę turystyczną uznano przy tym za jeden z możliwych instrumentów realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w turystyce w sferze konsumpcji. Na podstawie analizy literatury krajowej i zagranicznej przedstawiono działania możliwe do wykorzystania w polityce turystycznej, które pozwolą kształtować postawy i zachowania turystów, zgodne ze zrównoważonym rozwojem. W podsumowaniu wskazano na konieczność dalszej dyskusji w różnych obszarach bliskich podjętemu w pracy tematowi.
EN
The aim of the article is to present the importance of tourism policy in shape of attitudes and behaviours of consumers, consistent with sustainable development. Tourism policy was recognized as one of the possible instruments to implement the concept of sustainable development in tourism in the sphere of consumption. Based on the literature analysis, the author present activities that can be used in tourism policy to shape of attitudes and behaviours of consumers, consistent with sustainable development. In conclusion, the author pointed to the need for further discussion in various areas close to the subject taken at work.

Year

Volume

385

Pages

129-139

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kolegium Zarządzania. Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki

References

 • Aall C. (2014), Sustainable Tourism in Practice: Promoting or Perverting the Quest for a Sustainable Development?, “Sustainability”, Vol. 6, No. 5, s. 2562-2583.
 • Alejziak W. (1992), Turystyka i wypoczynek jako element polityki społecznej w Polsce, „Roczniki Naukowe AWF Kraków”, t. XXV, s. 5-37.
 • Alejziak W. (2011), Globalna polityka turystyczna – utopia, alternatywa czy konieczność?, „Folia Turistica”, nr 25(2), s. 343-392.
 • Andrades L., Dimanche F. (2017), Destination Competitiveness and Tourism Development in Russia: Issues and Challenges, “Tourism Management”, No. 62, s. 360-376.
 • Bramwell B., Lane B. (1993), Sustainable Tourism: An Evolving Global Approach?, “Journal of Sustainable Tourism”, Vol. 1, No. 1, s. 1-5.
 • Bramwell B., Lane B. (2010), Sustainable Tourism and the Evolving Roles of Government Planning, “Journal of Sustainable Tourism”, Vol. 18, No. 1, s. 1-40.
 • Dodds R. (2007), Sustainable Tourism and Policy Implementation: Lessons from the Case of Calviá, Spain, “Current Issues in Tourism”, Vol. 10, No. 4, s. 46-66.
 • Duffy S., Dwyer L. (2018), Tourism in a Protected Landscape: Challenges to Sustainable Development. In Tourism Policy and Planning Implementation [w:] K. Andriotis, D. Stylidis, A. Weindenfeld (eds.), Tourism Policy and Planning Implementation, Routledge, London, s. 94-114.
 • Durydiwka M., Kowalczyk A., Kulczyk S. (2010), Definicja i zakres pojęcia „turystyka zrównoważona” [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 21-44.
 • Edgell D.L. (2006), Managing Sustainable Tourism – A Legacy for the Future, Haworth Press.
 • Estol J., Font X. (2016), European Tourism Policy: Its Evolution and Structure, “Tourism Management”, Vol. 52, s. 230-241.
 • Farmaki A., Altinay L., Botterill D., Hilke S. (2015), Politics and Sustainable Tourism: The Case of Cyprus, “Tourism Management”, Vol. 47, s. 178-190.
 • Gordon R., Carrigan M., Hastings G. (2011), A Framework for Sustainable Marketing, “Marketing Theory”, Vol. 11, No. 2, s. 143-163.
 • Hall C.M. (2007), The Possibilities of Slow Tourism: Can the Slow Movement Help Develop Sustainable Forms of Tourism Consumption, Achieving Sustainable Tourism, 11-14 September, Helsingborg.
 • Heiskanen E., Brohmann B., Fritsche U.R., Schonherr N., Aalto K. (2009), Policies to Promote Sustainable Consumption: Framework for a Future-Oriented Evaluation, “Progress in Industrial Ecology, An International Journal”, Vol. 6, No. 4, s. 91-99.
 • Hendel M. (2016), Koncepcja konsumpcji zrównoważonej w turystyce jako możliwość realizacji założeń turystyki zrównoważonej, „Marketing i Rynek”, nr 2, s. 13-19.
 • Hsieh Y.C. (2012), Hotel Companies’ Environmental Policies and Practices: A Content Analysis of Their Web Pages, “International Journal of Contemporary Hospitality Management”, Vol. 24, No. 1, s. 97-121.
 • Kiryluk H. (2012), Zrównoważony rozwój turystyki wyzwaniem współczesnej polityki turystycznej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 259, s. 247-263.
 • Kozak M.W. (2010), Turystyka: niewykorzystywana szansa rozwojowa regionów, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 42(4), s. 43-59.
 • Laitamaki J., Hechavarría L.T., Tada M., Liu S., Setyady N., Vatcharasoontorn N., Zheng F. (2016), Sustainable Tourism Development Frameworks and Best Practices: Implications for the Cuban Tourism Industry, “Managing Global Transitions”, Vol. 4, No. 1, s. 7-29.
 • Lebiedowska B. (2010), Some Aspects of Sustainable Development in Tourism of Metropolises and Metropolitan Regions. Sustainable Tourism in Metropolises, “Polish Journal of Sport and Tourism”, vol. 17, nr 3, s. 147-152.
 • Lemay M.H., Rogers C., Martin D. (2014), Sustainable Tourism in Belize, Inter-American Development Bank.
 • Mika M. (2008), Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, PWN, Warszawa, s. 406-482.
 • Nawrocka E. (2011), Rozwój turystyki i przestrzeń. Implikacje dla polityki turystycznej, „Ekonomia”, nr 17(5), s. 171-185.
 • Niezgoda A. (2006), Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
 • Nowak S., Franczak A. (2013), Regionalne strategie rozwoju a realizacja koncepcji zrównoważonej turystyki [w:] S. Nowak (red.), Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionach, Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice, s. 63-77.
 • Para A. (2013), Zasady zrównoważonego rozwoju turystyki – bariery i szanse dla branży turystycznej, „Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja”, nr 11(1), s. 5-16.
 • Pawlicz A. (2015), Wybrane problemy pomiaru regulacji rynku turystycznego, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 27(3), s. 37-49.
 • Przeorek-Smyka R. (2013), Determinanty prawne zrównoważonego rozwoju turystyki w Unii Europejskiej i w Polsce. Wybrane problemy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 304, s. 241-252.
 • Rapacz A., Gryszel P., Jaremen D.E. (2008), Udział mieszkańców w realizacji idei zrównoważonego rozwoju w gminach turystycznych [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Akademia Ekonomiczna, Poznań, s. 162-179.
 • Sanne C. (2002), Willing Consumers – or Locked-in? Policies for a Sustainable Consumption, “Ecological Economics”, Vol. 42, No. 1, s. 273-287.
 • Sharpley R. (2015), Sustainability: A Barrier to Tourism Development [w:] R. Sharpley, D.J. Telfer (eds.), Tourism and Development. Concept and Issues, 2nd ed., Channel View Publications, Bristol, Buffalo, Toronto, s. 319-337.
 • Sharpley R., Knight M. (2009), Tourism and the State in Cuba: From the Past to the Future, “International Journal of Tourism Research”, Vol. 11, No. 3, s. 241-254.
 • Smith T.M. (1998), The Myth of Green Marketing: Tending Our Goats at the Edge of Apocalypse, University of Toronto Press, Toronto.
 • United Nations Environment Programme and World Tourism Organization (2005), Making Tourism More Sustainable. A Guide for Policy Makers.
 • Wheeler S.M. (2002), Constructing Sustainable Development/Safeguarding Our Common Future: Rethinking Sustainable Development, “Journal of the American Planning Association”, Vol. 68, No. 1, s. 110-111.
 • Wilk R. (2002), Consumption, Human Needs, and Global Environmental Change, “Global Environmental Change”, Vol. 12, No. 1, s. 5-13.
 • Williams A.M., Montanari A. (1999), Sustainability and Self-regulation: Critical Perspectives, “Tourism Geographies”, Vol. 1, No. 1, s. 26-40.
 • Zaręba D. (2010), Ekoturystyka, PWN, Warszawa.
 • Zolfani S.H., Sedaghat M., Maknoon R., Zavadskas E.K. (2015), Sustainable Tourism: A Comprehensive Literature Review on Frameworks and Applications, “Economic Research”, Vol. 28, No. 1, s. 1-30.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-6e8c174b-43c6-42ff-bce9-c946415748f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.