PL EN


2016 | 303 | 152-167
Article title

Typologia postaw etnocentrycznych na rynku usług ubezpieczeniowych - implikacje dla strategii marketingowej

Authors
Content
Title variants
EN
Typology of ethnocentric attitudes in Polish insurance market - implications for marketing strategy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dobie postępującego procesu globalizacji obserwuje się skłonność do zachowania indywidualizacji w wyborze środków zaspokojenia potrzeb oraz dążenie do utrzymania narodowej tożsamości m.in. poprzez przyjmowanie postawy etnocentrycznej w sferze konsumpcji. W obliczu postępującej internacjonalizacji rynku ubezpieczeń w Polsce zrozumienie postaw konsumenckich wobec krajowych i zagranicznych usługodawców staje się kluczowe. W artykule zaprezentowano przeprowadzoną procedurę typologii, podjętą w oparciu o poziom tendencji etnocentrycznych konsumentów na omawianym rynku. W toku zastosowanej analizy skupień zostały wyodrębnione trzy typy konsumentów. Wskazano również istotność uzyskanej wiedzy na temat etnocentrycznych postaw konsumentów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeniowych z punktu widzenia praktyki rynkowej.
EN
In the era of globalization and increasing number of companies operating internationally, consumers are not isolated from these changes and make certain adaptive decisions such as preference of local service providers in the form of ethnocentric attitude. As a result, with growing internationalization of insurance services market in Poland understanding of consumer attitudes towards domestic and foreign institutions appears to be crucial. The article presents the results of typology of consumers’ attitudes towards domestic and foreign companies in Polish insurance market. Final set of three profiles is identified with the use of k-means clustering method. It was also underlined how the knowledge about consumer ethnocentric attitudes can be valuable from a managerial point of view.
Year
Volume
303
Pages
152-167
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji
References
 • Adorno T.W., Frenkel-Brunswik E., Levinson D.J., Sanford R.N. (1950), The Authoritarian Personality, Harper&Row, New York.
 • Figiel A. (2004), Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa.
 • Han C.M., Terpstra V. (1988), Country of Origin Effects for Uni-national and Binational Products, "Journal of International Business Studies", No. 19, s. 235-55.
 • Hat A., Smyczek S. (2016), Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Karcz K., Kędzior Z. (1999), Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych, Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kieżel E. (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kusińska A. (1990a), Typologia konsumentów według zachowań na rynku jako przesłanka decyzji gospodarczych, IRWIK, Warszawa.
 • Kusińska A. (1990b), Typologia konsumentów w kształtowaniu strategii przedsiębiorstw [w:] U progu gospodarki rynkowej - dylematy przedsiębiorstw i konsumentów, materiały konferencyjne IRWIK, Warszawa.
 • Luthy M. (2007), Conducting International Consumer Ethnocentrism Surveys, "Journal of International Business Research", No. 6(2), s. 33-42.
 • Riefler P., Diamantopoulos A. (2009), Consumer Cosmopolitanism: Review and Replication of the CYMYC Scale, "Journal of Business Research", No. 62(4), s. 407-419.
 • de Ruyter K., van Birgelen M., Wetzels M. (1998), Consumer Ethnocentrism in International Services Marketing, "International Business Review", No. 7, s. 26-37.
 • Shimp T.A., Sharma S. (1987), Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE, "Journal of Marketing Research", No. 24, s. 280-289.
 • Sillamy N. (1995), Słownik psychologii, Książnica, Katowice.
 • Smith W.R. (1976), Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Market Strategies, "Journal of Marketing", No. 1, s. 178.
 • Smyczek S. (2001), Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Sumner W.G. (1906), Folkways: The Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals, Ginn&Company, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6eb06cad-eb06-4dc9-92d3-415d95d72b4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.