PL EN


2010 | 3(41) | 61-80
Article title

Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego

Content
Title variants
EN
The Cultural Heritage Market, Its Producers and Consumers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dziedzictwo kulturowe jest obecnie często uwzględniane jako zasób rozwojowy w strategiach rozwoju, programach ochrony zabytków i rewitalizacji zarówno ze względów obligatoryjnych, jak dzięki świadomym decyzjom ekspertów i władz publicznych różnego szczebla. Celem artykułu jest pokazanie, iż wiele różnych podmiotów jest interesariuszami zachowania i wykorzystania tego bardzo sfragmentaryzowanego zasobu. Innymi słowy, istnieją różnorodne segmenty rynku dziedzictwa i należy zauważyć wielość podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego na nim działających. Prawidłowe rozpoznanie oraz wzięcie pod uwagę ich oczekiwań i celów jest niezbędne, by uniknąć konfliktów, jakie rodzi współczesne wykorzystanie dziedzictwa (a przynajmniej osłabić ich siłę), a tym samym bardziej efektywnie nim zarządzać.
EN
Currently, cultural heritage is often thought of as a development resource in development strategies, monument protection and regeneration programmes. It is considered as an obligation and its potential is recognized by specialists and public administration of all levels. The aim of the article is to show that since heritage is a multi-faceted resource, its protection and usage is important for many stakeholders. Many individuals and organisations representing the public, the private and the third sector operate in various segments of the heritage market. Taking into account their expectations and goals is necessary to avoid or at least weaken potential conflicts brought about by using heritage for present day purposes.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydzial Ekonomii i Stosunkow Miedzynarodowych, Katedra Historii Gospodarczej i Spolecznej, Zaklad Dziedzictwa Kulturowego i Studiow Miejskich UNESCO, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow, Poland, murzynm@uek.krakow.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6ee9d155-5a9f-454f-8316-7d7542c45645
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.