PL EN


2015 | 249 | 145-154
Article title

Identyfikacja dostępności komunikacyjnej miast na podstawie wskaźników wyposażenia infrastrukturalnego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Identification of transport accessibility in the cities based on indicators of infrastructure in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest dokonanie identyfikacji dostępności komunikacyjnej miast zlokalizowanych w poszczególnych województwach w Polsce w 2013 r. Rozważania oparto na danych statystycznych charakteryzujących dostępność transportową za pomocą wskaźników wyposażenia infrastrukturalnego. Do pomiaru dostępności wykorzystano metody wielowymiarowej analizy porównawczej.
EN
The aim of this article is to identify the transport accessibility of towns located in different voivodships in Poland in 2013. Considerations based on statistical data characterizing the transport accessibility using indicators of infrastructure. To measure the accessibility were used methods of multidimensional comparative analysis.
Year
Volume
249
Pages
145-154
Physical description
Contributors
References
 • Dziechciarz J. (2002), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jajuga K. (1998), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kauf S. (2014), Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych, Difin, Warszawa.
 • Koźlak A. (2012), Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionalnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Ostasiewicz W., red. (1998), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rosik P. (2012), Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • Rosik P., Szuster M. (2008), Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Tundys B. (2013), Logistyka miejska. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • [www 1] http://stat.gov.pl/ (dostęp: 15.02.2015).
 • [www 2] http://www.statsoft.pl/ (dostęp: 15.02.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6f4b8ea4-852b-4efb-99df-f736c30af350
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.