PL EN


2010 | 1(39) | 69-88
Article title

Zroznicowanie postaw spolecznosci lokalnych wobec inwestorow zagranicznych

Authors
Content
Title variants
EN
Differences in Attitudes of Local Communities Towards Foreign Investors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Filie i oddziały koncernów międzynarodowych są znaczącym elementem w strukturze gospodarczej miast i regionów, a w zależności od stopnia integracji z regionalnym oraz lokalnym otoczeniem gospodarczym mogą odgrywać ważną rolę w ich rozwoju. Lokalizacja fi lii koncernu międzynarodowego wywołuje wielorakie skutki, w różnych sferach: gospodarczej, społecznej, przestrzennej, w środowisku przyrodniczym. Do skutków w sferze społecznej można zaliczyć kształtowanie się postaw mieszkańców wobec inwestora pod wpływem wiedzy o nim oraz wykreowanego wizerunku, prowadzące w dalszej kolejności do pewnych wobec niego zachowań. Opracowanie dotyczy porównania postaw wobec inwestorów zagranicznych mieszkańców dużego miasta oraz małej gminy wiejskiej. Podstawą analizy były badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Poznania oraz mieszkańców gminy Zbąszynek.
EN
Branches of international corporations are a significant element of the economic structure of towns and regions, and depending on the degree of their integration with (‘embeddedness’ in) the regional and local economic milieux, they can play an important role in their development. The location of a branch of an international corporation has a multitude of effects in a variety of spheres: economic, social, spatial, and environmental. The effects in the social sphere include the formation of attitudes of the residents towards the investor, which takes place on the basis of the knowledge about the investor and his/her image, and then gives rise to some forms of behaviour towards him. This paper compares the attitudes towards foreign investors of the residents of a big city and a small rural commune. The analysis is based on a survey research carried out among the inhabitants of Poznan city and the commune of Zbaszynek. The attitudes examined in the first case were those towards a branch of the international corporation EXIDE Technologies, which has been operating in the city since 1995, and in the other case, the attitudes towards a branch of the Swedwood corporation, present in the commune since 1999.
Contributors
author
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzial Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Spoleczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, ul. Dziegielowa 27, 61-680 Poznan, Poland, juli@amu.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6f52117c-fc03-472a-96da-111cc8ac56b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.