PL EN


2014 | 31 | 65-94
Article title

Powstanie Styczniowe widziane z Kórnika

Authors
Content
Title variants
EN
The January Uprising seen from Kórnik
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The 1863 uprising was directed against Russia, but the insurgents also came from the Polish territories remaining under the Austrian and Prussian partitions. The region of Western Wielkopolska, which at that time belonged to Prussia, was home to the illegal Działyński Committee headed by Count Jan Działyński, Lord of the Kórnik manor. The Committee, having its representatives all over the region, conducted a large-scale smuggling of weapons and volunteers through the Prussian- Russian border, organised whole detachments, and imported officers for them, mainly from France. It is no wonder then that numerous volunteers originated from Kórnik and its surroundings. About 50 of them were identified by their full name, but we know that there were many more. 35 years ago comprehensive research on the issue was conducted by Ryszard Marciniak. The author of the article summarizes Marciniak’s research results, supplementing them at some points.
Keywords
Year
Issue
31
Pages
65-94
Physical description
Contributors
 • INSTYTUT HISTORII SZTUKI UAM
References
 • Anklage-Schrift der Ober-Staats-Anwalts bei dem Königlichen Kammer-Gerichte gegen die Betheilig- ten bei dem Unternehmen [...] einen Theil des Gebiets des Preussischen Staats vom Ganzen loszu- reissen: wegen Hochverraths, Berlin 1864.
 • Budzyń Krzysztof, Echa powstania styczniowego 1863 roku w powiecie śremskim, cz. 1, „Śremski Notatnik Historyczny” 2013, nr 11.
 • Callier Edmund, Trzy ustępy z powstania polskiego 1863–1864, Poznań 1868.
 • Czachowska Katarzyna, „Przez stosunek z tobą mam niby posłuchanie”. Jadwiga z Działyńskich Zamoyska i powstanie styczniowe, „Kronika Miasta Poznania” 2013, nr 1. Dąbrowski Józef [J. Grabiec], Rok 1863, Poznań 1913.
 • „Dziennik Poznański” 14 VI 1863, 17 VI 1863.
 • „Gazeta Polska. Codzienne Pismo dla Wszystkich Stanów” 1930, nr 190.
 • Gorczyca Krzysztof, Bitwa pod Olszowym Młynem 150 lat później, [w:] Z dziejów powstania styczniowego na ziemi konińskiej, red. Artur Kijas, Zdzisław Jacaszek, Krzysztof Gorczyca, Krzysztof Płachciński, Konin 2013.
 • Grochala Anna, Milicer Ewa, Pijanowska Kamila, Powstanie styczniowe w europejskiej ilustracji prasowej. Grafika z kolekcji Krzysztofa Kura, Warszawa 2014.
 • Grot Zdzisław, Rok 1863 w zaborze pruskim. Udział społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym, Poznań 1963.
 • Grot Zdzisław, Mizerski Ludwik Kajetan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXI, Wrocław –Warszawa – Kraków 1976.
 • Gulczyński Janusz, Region koniński w pamiętnikach powstania styczniowego (szkice historyczne), [w:] Ziemia konińska, t. IV, cz. 2, red. Jerzy Stępień, Janusz Gulczyński, Konin 1996.
 • Guttry Aleksander, Pamiętniki [...] z lat 1845, 46, 47, t. 2, Poznań 1894.
 • Hinc Alina, Pamięć o powstaniu styczniowym w Poznańskiem w latach 1864–1913, „Kronika Miasta Poznania” 2013, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6f6f8873-2880-476d-869c-b5c5fc412311
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.