PL EN


2015 | 245 | 174-182
Article title

Koncepcja etyki pomiaru osiągnięć w kontekście teorii interesariuszy

Authors
Content
Title variants
EN
Measurement Ethics in Context of Stakeholder Theory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania wybranych koncepcji etycznych w odniesieniu do pomiaru dokonań w kontekście teorii interesariuszy. Wyjaśniono istotę oraz ograniczenia i głosy krytyczne wobec teorii interesariuszy. Zaproponowano, w jakich zakresach pomiar dokonań może podlegać etyce. Dokonano analizy możliwości wykorzystania oraz ograniczeń wykorzystania wybranych teorii etycznych - etyki Kantowskiej i utylitaryzmu. Badania mają charakter studium teoretycznego bazującego na interdyscyplinarnych studiach z zakresu ekonomii, zarządzania, etyki, filozofii oraz historii moralności.
EN
The possibilities of application of chosen ethics theories in relation to performance measurement in stakeholder theory context were presented in the paper. The essence of stakeholder theory as well as its limitations and critical voices against it were explained. The possibilities of usage of two chosen theories (Kantian ethics and utilitarianism) and their limitations were analyzed. The presented theoretical considerations are based on interdisciplinary literature review covering fields such as: economics, management, ethics, philosophy and the history of morality.
Keywords
Year
Volume
245
Pages
174-182
Physical description
Contributors
author
References
 • Ansoff H.I. (1984), Implanting Strategic Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Czarnecki P. (2008), Dylematy etyczne współczesności, Difin, Warszawa.
 • Donaldson T., Preston L.E. (1995), The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications, "Academy of Management Review", Vol. 20.
 • Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Freeman R.E. (1994), The Politics of Stakeholders Theory: Some Future Directions, "Business Ethics Quarterly", Vol. 4, No. 4.
 • Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C. (2007), Managing for Stakeholders: Survival, Reputation and Success, Yale University Press, New Haven.
 • Freeman R.E., Gilbert D.R. (1987), Managing Stakeholder Relationships [w:] P. Sethi, C.M. Falbe (eds.), Business and Society: Dimensions of Conflict and Cooperation, Lexington Books, Massachusetts.
 • Goodin R.E. (2002), Użyteczność i dobro [w:] P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Goodpaster K. (1991), Business Ethics and Stakeholder Analysis, "Business Ethics Quarterly", Vol. 1, No. 1.
 • Harrison J.S., St. John C.H. (1996), Managing and Partnering with External Stakeholders, "Academy of Management Executive", Vol. 10(2).
 • Harrison J.S., Bosee D.A., Philips R.A. (2010), Managing for Stakeholders, Stakeholder Utility Functions and Competitive Advantage, "Strategic Management Journal", Vol. 31.
 • Harrison J.S., Freeman R.E. (1999), Stakeholders, Social Responsibility, and Performance: Empirical Evidence and Theoretical Perspectives, "Academy of Management Journal", Vol. 42, No. 5.
 • Harrison J.S., Wicks A.C. (2013), Stakeholder Theory, Value and Firm Performance, "Business Ethics Quarterly", Vol. 23.
 • Jones T.M. (1995), Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics, "Academy of Management Review", Vol. 20.
 • Jones T.M., Wicks A.C. (1999), Convergent Stakeholder Theory, "Academy of Management Review", Vol. 24.
 • Kant I. (1984), Uzasadnienie metafizyki moralności, PWN, Warszawa.
 • Kessler E.H. (ed.) (2013), Encyclopedia of Management Theory, Vol. 2, Sage Publications, Los Angeles.
 • Kuhn J., Shriver D. (1992), Beyond Success, Oxford University Press, New York.
 • MacIntyre A. (2013), Krótka historia etyki. Historia moralności od czasów Homera do XX wieku, WN PWN, Warszawa.
 • O'Neill O. (2002), Etyka Kantowska [w:] P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Schneewind J.B. (2002), Nowożytna filozofia moralna [w:] P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Singer P. (2003), Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Tischner J. (2008), Etyka a historia. Wykłady, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-6f8477a6-c62e-4de5-a4f0-1be8b2523b22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.