PL EN


2016 | 296 | 136-150
Article title

The use of management dashboard in monitoring the efficiency of the internet advertising campaigns illustrated on the example of Google Analytics

Content
Title variants
Kokpit menedżerski w monitorowaniu skuteczności kampanii reklamowych na przykładzie Google Analytics
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper discusses the use of management dashboards in monitoring the efficiency of e-marketing campaigns. The authors outlined the role of e-marketing in a contemporary organization, provided a definition of management dashboard and the key performance indicators pertaining to e-marketing. The research section characterizes the Google Analytics information panels and presents a case study of an advertising campaign run with their use.
PL
Artykuł omawia temat użycia kokpitów menedżerskich w śledzeniu skuteczności kampanii e-marketingowych. Autorzy przedstawili rolę e-marketingu we współczesnej organizacji, zdefiniowali kokpit menedżerski i kluczowe wskaźniki wydajności w kontekście e-marketingu. W części praktycznej zostały przedstawione panele informacyjne Google Analytics oraz zaprezentowano studium przypadku kampanii reklamowej z ich wykorzystaniem.
Year
Volume
296
Pages
136-150
Physical description
Contributors
 • University of Economics in Katowice. Faculty of Informatics and Communication. Department of Informatics
 • University of Economics in Katowice
 • University of Economics in Katowice
References
 • K. Nakatani, T. Chuang, A Web Analytics Tool Selection Method: An Analytical Hierarchy Process Approach, “Internet Research” 2011, Vol. 21, Iss. 2, pp. 171-186.
 • N.M. Pazio, Podstawy marketingu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 • M. Furmankiewicz, P. Ziuziański, Media społecznościowe jako nowoczesny kanał komunikacyjny dla telewizji na przykładzie talent show [w:] J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), Nowe Media i technologie we współczesnej komunikacji marketingowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
 • E. Frąckiewicz, Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • R. Niestrój, Istota i znaczenie marketingu [w:] J. Altkorn (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2003.
 • T. Porębska-Miąc, Systemy informacyjne marketingu. Marketing w cyberprzestrzeni [w:] M. Pańkowska, H. Sroka (red.), Systemy Informatyczne Organizacji Wirtualnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • M. Furmankiewicz, Biuletyn elektroniczny jako forma reklamy internetowej, Praca licencjacka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011 (unpublished).
 • EuroFirma Media, Dlaczego i dla kogo e-marketing?, 16 grudnia 2015, http://www.biznesklaster.pl/company/article/119-dlaczego-i-dla-kogo-e-marketing/ (accessed: 7.06.2016).
 • M. Furmankiewicz, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, P. Ziuziański, Zaawansowane techniki graficznej analizy danych epidemiologicznych na kokpicie menedżerskim, [w:] M. Nycz (red.), Informatyka ekonomiczna (Business Informatics), nr 2(32), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.
 • M. Alexander, J. Walkenbach, Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel, Helion, Gliwice 2011.
 • P. Ziuziański, M. Furmankiewicz, Rola kokpitu menedżerskiego w procesie podejmowania decyzji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2015, nr 77.
 • J. Furmankiewicz, M. Furmankiewicz, P. Ziuziański, Implementation of Business Intelligence Performance Dashboard for the Knowledge Management in Organization, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2015, nr 82.
 • S. Few, Now You See It. Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis, Analytic Press, Oakland 2009.
 • H. Dudycz, Visualization Methods in Business Intelligence Systems: An Overview [w:] J. Korczak (ed.), Business Informatics, Data Mining and Business Intelligence, Research papers of Wrocław University of Economics, Vol. 16, No. 104, Wrocław 2010.
 • M. Furmankiewicz, P. Ziuziański, Wdrażanie kokpitu menedżerskiego w ramach BI w organizacji, “Przegląd Teleinformatyczny” 2014, nr 4 (37).
 • A. Sołtysik-Piorunkiewicz, M. Furmankiewicz, P. Ziuziański, Spersonalizowany kokpit menedżerski jako przykład podejścia kontekstowego w zarządzaniu wiedzą, „Studia Ekonomiczne, Informatyka i Ekonometria” 2015, nr 216(1).
 • P. Ziuziański, Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji [w:] Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Z. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2014.
 • P. Ziuziański, M. Furmankiewicz, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, E-Health Artificial Intelligence System Implementation: Case Study of Knowledge Management Dashboard of Epidemiological Data in Poland, “International Journal of Biology and Biomedical Engineering” 2014, Vol. 8, s. 164-171.
 • P. Ziuziański, M. Furmankiewicz, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, Kokpity menedżerskie jako narzędzie monitorowania efektów kształcenia studentów, „e-mentor” 2015, nr 3(60).
 • P. Ziuziański, M. Furmankiewicz, Projektowanie interaktywnych kokpitów menedżerskich zorientowanych na użytkownika, „Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka” 2014, vol. 4, pp. 32-38.
 • E.T. Peterson, The Big Book of Key Performance Indicators, Web Analytics Demystified Series of Web Analytics Guides, Book Two, Web Analytics Demystified, Portland, OR 2006, pp. 19-37.
 • A. Sołtysik-Piorunkiewicz, M. Furmankiewicz, P. Ziuziański, Kokpit menedżerski jako narzędzie do wspomagania decyzji prosumenta w e-zdrowiu [w:] M. Pańkowska (red.), Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.
 • B. Plaza, Monitoring Web Traffic Source Effectiveness with Google Analytics, „Aslib Proceedings” 2009, Vol. 61, Iss. 5, pp. 474-482.
 • A. Kaushik, Web Analytics 2.0. Świadome rozwijanie witryn internetowych, Helion, Gliwice 2010.
 • H. Pakkala, K. Presser, T. Christensen, Using Google Analytics to Measure Visitor Statistics: The Case of Food Composition Websites, “International Journal of Information Management 32” 2012, pp. 504-512.
 • A. Strzelecki, Zastosowania systemów analityki internetowej do analizy efektywności kanałów ruchu i handlu elektronicznego [w:] J. Palonka, M. Pańkowska, M. Żytniewski (red.), Modele techniczno-społeczne wirtualizacji i udostępniania na żądanie zasobów IT, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2016.
 • P. Ziuziański, M. Furmankiewicz, Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie” 2015, z. 7 (1).
 • A.K. Ołdak, Web Analytics, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • M. Kent, B. Carr, R. Husted, R. Pop, Learning Web Analytics: A Tool for Strategic Communication, “Public Relations Review” 2011, Vol. 37, pp. 536-543.
 • https://www.google.com/analytics/web/ (accessed: 16.12.2015).
 • A. Strzelecki, 42 panele informacyjne Google Analytics, http://www.silesiasem.pl/panele-google-analytics/ (accessed: 16.12.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-70494b50-c8f3-46d2-9bf9-0ed782d513fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.