PL EN


2009 | 2 | 61-68
Article title

God and Constitution. Polish constitutional confusion

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest kwestii pochodzenia wartości podstawowych, w tym wartości konstytucyjnych, i wykazaniu, że w konstytucji 1997 r. mamy do czynienia z niezgodnością między zasadniczym tekstem konstytucji, który (z wyjątkiem art. 25) odwołuje się do standardowego zestawu wartości konstytucyjnych (suwerenność narodu, trójpodział władz itd.), a tekstem preambuły, która prezentuje zasadniczo autorytarną listę podstawowych zasad i wartości. Autor zwraca przy okazji uwagę, że oficjalne tłumaczenie na język angielski łagodzi nieco (wbrew polskojęzycznemu oryginałowi) autorytarną wymowę tekstu preambuły, fałszując tym samym tekst konstytucji.
Keywords
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-70ca0034-f348-4fb6-80fc-15fa7e7cd4d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.