PL EN


2016 | 255 | 80-91
Article title

Marketing personalny w zarządzaniu patologicznymi zachowaniami pracowników

Authors
Content
Title variants
EN
Personal marketing in the management of pathological behaviors of employees
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule omówiono kwestię wykorzystania marketingu personalnego w zarządzaniu patologicznymi zachowaniami pracowników w organizacji. W rozważaniach autor korzystał ze źródeł wtórnych (dostępna literatura przedmiotu) i pierwotnych (wyniki badania na temat skali występowania wybranych przejawów patologii w miejscu pracy). W pierwszej części publikacji zawarte są rozważania na temat współczesnej roli pracownika w przedsiębiorstwie. Następnie zdefiniowano marketing personalny, jego główne obszary oraz cele, które organizacja może osiągnąć dzięki wdrożeniu tejże koncepcji. W ostatniej części artykułu znajdują się rozważania na temat patologicznych zachowań pracowników. Autor podał definicję tego zjawiska, a także omówił jego najczęściej występujące przejawy.
The article discusses the issue of the use of personal marketing in the management of pathological behaviors of employees in the organization. In considering the author benefited from secondary sources (available literature) and primary sources (results of a study on the prevalence of selected pathologies in the workplace). In the first part of the publication are included reflections on the contemporary role of the employee in the company. Then the author defined the personal marketing, its mainly areas and objectives that the organization can achieve thanks to the implementation of that concept. In the last part of the article are included reflections on the pathological behavior of employees. The author gave a definition of the phenomenon, and also discussed the most common manifestations of this concept.
Year
Volume
255
Pages
80-91
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Bańka A. (1996), Psychopatologia pracy, Wydawnictwo Gemini S.c., Poznań.
 • Baruk I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 • Baruk I. (2008), Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny, TNOiK, Toruń.
 • Berry L. (1981), The Employee as Customer, „Journal-of-Retail-Banking”, Vol. 3, No. 1.
 • Bilski D. (2014), Alarmem bombowym zemścił się na WBK?, http://www.ostrowwlkp.info/informacje/1982,alarmem-bombowym-zemscil-sie-na-wbk.html (dostęp: 30.07.2014).
 • Douglas E.J., Morris R.J. (2006), Workaholic, or Just hard Worker? „Career Development International”, Vol. 11, No. 5.
 • Juchnowicz M. (1996), Motywacyjne aspekty zarządzania [w:] M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie zasobami pracy – strategia i instrumentarium, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kienzler I. (2008), Leksykon marketingu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Kieżun W. (2012), Patologia transformacji, Poltext, Warszawa.
 • Laszczak M. (1999), Patologie w organizacji. Mechanizmy powstawania. Zwalczanie. Zapobieganie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Maslach Ch. (2004), Wypalenie zawodowe w perspektywie wielowymiarowej [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe – przyczyny i zapobieganie, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa.
 • Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Placet, Warszawa.
 • Podatnicy płacą im miliony za oglądanie porno, http://www.fronda.pl/a/podatnicy-placaim-miliony-za-ogladanie-porno,40304.html (dostęp: 06.08.2014).
 • Rosenbluth H.F., McFerrin Peters D. (2009), Po drugie klient. Zadowoleni pracownicy gwarancją sukcesu firmy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Schwan K., Seipel K.G. (1997), Marketing kadrowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Szałkowski A., red. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Wydawnictwo UE, Kraków.
 • Turek D. (2012), Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczanie, Difin, Warszawa.
 • Walkowiak R. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, TNOiK, Toruń.
 • Walters M. (1996), Employee Attitude and Opinion Surveys, Institute of Personnel and Development.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-70cb4545-ce8a-4918-80d5-dd7762bdc726
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.