PL EN


2017 | 323 | 90-97
Article title

External economic factors of the development of Tanzania

Content
Title variants
PL
Zewnętrzne czynniki ekonomiczne rozwoju Tanzanii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The problem considered in paper is globalization, which has many components, but the component which is more relevant to Tanzania is economic globalization, particularly the international trade aspect of economic globalization. Globalization has made the world more closely than before and has thus resulted in increased demand for goods and services across the world in areas where demand of some goods and services did not previously exist or was very low. Such increased demand has opened market opportunities for a country like Tanzania which has goods and services to export as well as having demand for goods in which it does not have a comparative advantage. Article confirms that economically Tanzania is influenced by globalization.
PL
W artykule rozważana jest globalizacja mająca wiele składników, ale składnikiem, który jest bardziej związany z Tanzanią, jest globalizacja gospodarcza, a w szczególności międzynarodowy aspekt globalizacji gospodarki. Globalizacja zbliżyła świat i przyczyniła się w ten sposób do zwiększenia popytu na dobra i usługi na całym świecie w obszarach, w których popyt na niektóre dobra i usługi nie istniał wcześniej lub był bardzo niski. Taki wzrost popytu otworzył rynkowe możliwości dla kraju takiego jak Tanzania, który eksportuje towary i usługi, a także ma popyt na towary, w których nie ma przewagi komparatywnej. Artykuł potwierdza, że ekonomicznie Tanzania jest pod wpływem globalizacji.
Year
Volume
323
Pages
90-97
Physical description
Contributors
  • Peoples’ Friendship University of Russia. Faculty of Economics. Department of Regional Economy and Geography
  • Moscow State University. Faculty of Geography. Department of Geography of World Economy
References
  • Ministry of Finance (2014), Tanzania. Budget Execution Report, http://www.mof.go.tz/ (accessed: 17.04.2015).
  • National Bureau of Statistics (2012), Tanzania. Statistics for Development. Census, http://www.nbs.go.tz/sensa/index.html (accessed: 15.05.2017).
  • The Tanzania Development Vision 2025 (s.a.), Planning Commission, http://www.tzonline.org/pdf/theTanzaniadevelopmentvision.pdf (accessed: 1.04.2017).
  • UNCTAD (2014), World Investment Report, UN, New York – Geneva, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf (accessed: 3.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-70e21a00-0191-48ac-9d1b-2774350d669f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.