Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3-4(92-93) | 89-100

Article title

Zatrudnienie na czas określony i w niepełnym wymiarze czasu pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce na tle krajów UE

Authors

Content

Title variants

EN
Flexible Forms of Employment in Small and Medium Enterprises in Poland and Other European Union Countries

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article presents selected flexible employment arrangements in Poland as compared with other European Union countries. A comparative analysis of incidence of fixed–term and part–time employment contracts has been conducted on the basis of International Labor Organization, Eurostat, and Organization for Economic Cooperation and Development data. The structure and dynamics of employment in small and medium enterprises is also described and conclusions regarding the potential for application of flexible work arrangements in the SME sector are presented

Year

Issue

Pages

89-100

Physical description

Contributors

 • Universitas Nicolai Copernici, Toruń, Poland

References

 • Arendt Ł., Kukulak-Dolata I. (2010), Flexicurity w praktyce – ujęcie mikroekonomiczne, w Tomanek A. (red.), Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy, Białystok, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
 • de Kok J., Vroonhof P., Verhoeven W., Timmermans N., Kwaak T., Snijders J., Westhof
 • F. (2011), Do SMEs create more and better jobs?, Zoetermeer, EIM Business & Policy Research.
 • European Commission (2010), Employment in Europe 2010, Brussels, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 • European Commission (2012a), Labour Force Survey, <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.
 • European Commission (2012b), Labour Market Developments in Europe 2012, Brussels, EU Directorate-General for Economic and Financial Affairs.
 • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2011), European Company Survey 2009. Part-time work in Europe, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
 • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2007), Part-Time Work In European Companies, Establishment Survey on Working Time 2004–2005, Luxembourg, Office for Official Publications of European Communities.
 • Hogeforster J. (2010), Doświadczenia w zakresie wykorzystania „flexicurity” w Niemczech i przyszłościowe modele kształtowania świata pracy, w Tomanek A. (red.), Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy, Białystok.
 • International Labour Organization (2013), Short term indicators of the labour market, <http://laborsta.ilo.org>.
 • Kodeks pracy, Dz.U. 1974 r. Nr 24, poz. 141, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Oczki J. (2012), System emerytalny w Polsce a zatrudnienie w nietypowych formach, w Bednarski M., Frieske K.W. (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • OECD (2012a), OECD Economic Surveys: Poland, Paris.
 • OECD (2012b), OECD Employment Outlook, Paris.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2011), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” (2011), Słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwojowe, Warszawa, PKPP „Lewiatan”.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-710db85b-ba92-4935-a954-9ebf62e9b32c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.