PL EN


2016 | 271 | 66-76
Article title

Tertiary "Education boom in EU countries: key to enhancing competitiveness or a waste of resources?"

Content
Title variants
PL
Boom na edukację wyższą w krajach UE: klucz do rozwoju konkurencyjności czy strata zasobów?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In recent decades, in most EU countries, there has been a significant increase in the share of the population with higher education. This phenomenon, generally viewed positively as contributing to building a knowledge-based economy and improving the competitiveness of EU economies, raises concerns about the effectiveness of the functioning of national education sectors. Interestingly, significant differences between member states, both in terms of the dynamics and the structures of higher education, are observed. The purpose of this article is to discuss some differences in the share of people with higher education, to identify the main potential consequences of the changes observed and to identify the most important challenges for the sector of higher education in the EU in the coming years. The context of the analysis provided by the Europe 2020 Strategy.
PL
W ostatnich dekadach w większości krajów UE nastąpił znaczący wzrost udziału w populacji osób z wyższym wykształceniem. Zjawisko to, generalnie postrzegane pozytywnie jako mające sprzyjać budowie gospodarki opartej na wiedzy oraz podnoszeniu konkurencyjności gospodarek krajów UE, budzi też obawy związane z efektywnością funkcjonowania krajowych sektorów edukacji. Co ciekawe, obserwuje się znaczące różnice między krajami członkowskimi zarówno w zakresie dynamiki zmian częstości, jak i struktury kształcenia na poziomie wyższym. Celem artykułu jest omówienie wybranych różnic w zakresie odsetka osób z wyższym wykształceniem, wskazanie głównych potencjalnych konsekwencji obserwowanych zmian oraz identyfikacja najważniejszych wyzwań dla sektora edukacji wyższej w UE w najbliższych latach. Kontekstem analizy są zapisy Strategii Europa 2020.
Year
Volume
271
Pages
66-76
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
References
 • Barone C., Ortiz L. (2010), Overeducation among European University Graduates: A Comparative Analysis of its Incidence and the Importance of Higher Education Differentiation, "Higher Education", No. 61.
 • Barro R. (1997), Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Study, MIT Press, Cambridge.
 • Bartel A., Lichtenberg F. (1987), The Comparative Advantage of Educated Workers in Implementing New Technology, "Review of Economics and Statistics", No. 69.
 • Becker G.S. (1975), Human Capital, Columbia University Press, New York.
 • Benhabib J., Spiegel M. (1994), The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Aggregate Cross-Country Data, "Journal of Monetary Economics", No. 43.
 • Berman E., Bound J., Machin S. (1998), Implications of Skill-Based Technological Change: International Evidence, "Quarterly Journal of Economics", No. 113.
 • Brennan J., Teichler U. (2008), The Future of Higher Education and of Higher Education Research: Higher Education Looking Forward: An Introduction, "Higher Education", No. 56(3).
 • Brown K.H., Heaney M.T. (1997), A Note on Measuring the Economic Impact of Institutions of Higher Education, "Research on Higher Education", No. 38.
 • CEDEFOP (2010), Skills Supply and Demand in Europe: Medium-term Forecast up to 2020.
 • Chuang Y.C. (2000), Human Capital, Exports, and Economic Growth: A Causality Analysis for Taiwan, 1952-1995, "Review of International Economics", No. 8.
 • Dill D.D., Teixeira P. (2000), Program Diversity in Higher Education: An Economic Perspective, "Higher Education Policy", No. 13(1).
 • Etzkowitz H., Webster A., Gebhardt C., Terra B.R.C. (2000), The Future of the University and the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm, "Research Policy", No. 29.
 • Grotkowska G., Wincenciak L., Gajderowicz T., Ivory-tower or Market-oriented Enterprise: The Role of Higher Education Institutions in Shaping Graduate Employability in the Domain of Science, Higher Education Research & Development, No. 34(5).
 • Krueger A., Lindahl M. (2001), Education for Growth: Why and for Whom? "Journal of Economic Literature", No. 39.
 • Leydesdorff L., Meyer M. (2003), The Triple Helix of University-Industry-Government Relations, "Scientometrics", No. 58(2).
 • Mincer J. (1974), Schooling, Experience and Earnings, NBER, New York.
 • OECD (2014), Education at a Glance, OECD, Paris.
 • Psacharopoulos G., Patrinos H.A. (2002), Returns to Investment in Education: A Further Update, World Bank Policy Research Working Paper 2881.
 • Scott P. (1997), The Changing Role of the University in the Production of New Knowledge, "Tertiary Education and Management", No. 3(1).
 • Teichler U. (2008), Diversification? Trends and Explanations of the Shape and Size of Higher Education, "Higher Education", No. 56(3).
 • Tilak J.B.T. (2003), Higher Education and Development, International Seminar on Development and Education Proceedings, University XXI, Brasilia.
 • UNDP (2001), Human Development Report, Oxford University Press, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-715586ea-6bda-4086-8a73-fac743e0cd09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.