PL EN


2017 | 337 | 85-93
Article title

Użyteczność w logistyce

Content
Title variants
EN
Usefulness in logistics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcono rozważaniom na temat użyteczności jako terminu wykraczającego poza tradycyjne interpretacje w kontekście ekonomicznym. Autor wskazuje na okoliczności i zasady używania pojęcia „użyteczność” w dyskursie logistycznym. Powodem do takiego działania jest: z jednej strony – istotność użyteczności jako kategorii opisującej przydatność logistyki w wielu aspektach realizacyjnych i koncepcyjnych, z drugiej zaś – próba przeciwstawienia się zawłaszczaniu tego pojęcia wyłącznie przez marketing.
EN
The article was devoted to deliberations about usefulness/usability as a term that exceeds traditional understanding this term in economics context. The Author points out the circumstances and principles of usage of usefulness/usability term in logistics discussions. The reason for this is, on the one hand, the importance of usability as a category describing the usefulness of logistics in many aspects of implementation and conceptualization, and on the other − an attempt to counter the appropriation of this notion solely by marketing.
Year
Volume
337
Pages
85-93
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Logistyki Społecznej
References
 • Adamus M. (2016), Ekonomia Homo Sapiens [w:] Problemy współczesnej ekonomii, T. 1, Studia i Prace WNEiZ US, Szczecin.
 • Bevan N., Kirakowski J., Maissel J. (1991), What Is Usability, Proceedings of the 4th International Conference on HCI, Stuttgart, September.
 • Fereński P.J. (2011), O pochodzeniu idei. Relatywizm w amerykańskiej antropologii kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Kempny M., Nowicka E. (2003), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN, Warszawa.
 • Koivunen M.-R., May M. (2002), Exploring Usability Enhancements in W3C Process, http://www.w3.org/2002/Talks/0104-usabilityprocess/slide3- 0.html.
 • Kopczyńska E. (2012), Metoda i pasja. Antropologia kulturowa Franza Boasa. Z wyborem pism, NOMOS, Kraków.
 • Kotarbiński T. (1969), Traktat o dobrej robocie, wyd. IV, Ossolineum, Wrocław.
 • Lis R., Lis R. (2008), Atrybuty użyteczności systemów informatycznych w projektowaniu edukacyjnych systemów internetowych, „Postępy Nauki i Techniki”, nr 2.
 • Marks K. (1951), Kapitał, T. 1, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Piasek W. (2009), Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy [w:] J. Kowalewski, W. Piasek (red.), Colloquia Humaniorum, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Piasek W. (2011), Historia jako wiedza lokalna. „Antropologiczne przesunięcie” w badaniach nad histografią PRL, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Słownik języka polskiego PWN (2007), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szołtysek J. (2016), Pułapki pracy naukowej – refleksje metodyczne, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4, Warszawa.
 • Szołtysek J. (2011), Integracja w logistyce [w:] J. Szołtysek (red.), Integracyjna funkcja logistyki, Zeszyty Naukowe nr 13 Wydziału Zamiejscowego WSB w Poznaniu.
 • Szołtysek J. (2015), Pryncypium logistyki, „Logistyka”, nr 1.
 • Taylor E. (1958), Historia rozwoju ekonomiki, T. 2, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-718896a8-84b4-4584-a47d-509f9d3e0eb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.