Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 382 | 91-108

Article title

Działalność funduszy inwestycyjnych REIT w Stanach Zjednoczonych w kontekście polskich funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości

Content

Title variants

EN
REIT activity in the United States in the context of the Polish real estate investment funds

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Alokacja środków za pomocą funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów na świecie. Najpopularniejszymi funduszami tego typu są REIT, a największym rynkiem – rynek amerykański. Również w Polsce funkcjonują fundusze inwestycyjne, które inwestują na rynku nieruchomości. Nasz rynek jest jednak słabo rozwinięty. Brakuje na nim chociażby wspomnianych REIT. W tej kwestii może się jednak coś zmienić. Pod koniec 2018 roku kończył się bowiem proces legislacyjny związany z ustawą, która ma umożliwić powstawanie tego typu funduszy. Celem pierwszej części artykułu jest analiza i ocena amerykańskiego rynku funduszy REIT. Ukazano w niej specyfikę działalności funduszy, a także stopy zwrotu, jakie one wypracowały w latach 2010-2017. W drugiej części artykułu przeanalizowano i oceniono polski rynek funduszy nieruchomości w kontekście głównych założeń przygotowywanej ustawy regulującej działalność funduszy REIT w klasycznej formie. Ostatnim elementem artykułu będzie przedstawienie przyczyn zapotrzebowania na stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania polskich funduszy inwestycyjnych typu REIT.
EN
Allocation of funds through real estate investment funds is gaining in popularity among investors internationally. REIT funds are the most popular among this type of funds, and the US is the largest market. Also in Poland, there are investment funds, which invest in real estate. However, our market is underdeveloped. For instance, it lacks the above mentioned REITs. However, a new draft act, which should enable creation of this type of funds, is currently under preparation. In the first part of the article, the characteristics of the US REIT market will be presented. The second part will show the Polish real estate fund market, main objectives of the draft act and the reasons why the legal framework that would allow functioning of Polish REITs is required.

Year

Volume

382

Pages

91-108

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania. Katedra Inwestycji i Nieruchomości
author
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania. Katedra Inwestycji i Nieruchomości

References

 • Adamczyk K. (2017), Fundusze typu Real Estate lnvestment Trust brakującym ogniwem rynku finansowania nieruchomości w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 153, Szkoła Główna Handlowa, s. 103-120.
 • Banaszczak-Soroka U. (2018), Wielkość i struktura oszczędności gospodarstw domowych krajów Unii Europejskiej w kontekście planu inwestycyjnego dla Europy. Wybrane aspekty [w:] E. Pancer-Cybulska, K. Biegun (red.), Czym żyje Unia Europejska? Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
 • Berłowski P. (2017), Rentierzy muszą jeszcze poczekać, „Puls Biznesu”, 9.10.2017.
 • Chan S.H., Erickson J. (2003), Real Estate Investment Trusts: Structure, Performance, and Investment Opportunities, Oxford University Press, New York.
 • Felicki P. (2018), Pierwsze półrocze najaktywniejsze w historii inwestycji na polskim rynku nieruchomości. W 2018 może paść rekord, www.biuroprasowe.cbre.pl (dostęp: 14.08.2018).
 • Francis J.C., Taylor R.W. (2001), Podstawy inwestowania, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Frankel M. (2018), The 10 Largest REIT Stocks – Which Are the Best Buys Now? www.fool.com (dostęp: 14.08.2018).
 • Gabryelczyk K., Ziarko-Siwek U. (2009), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2010), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowalke K. (2012), Fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości w Polsce, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, nr 3, s. 199-209.
 • Mayo H.B. (2014), Inwestycje, WN PWN, Warszawa.
 • Mazurczak A. (2013), Wpływ kryzysu finansowego na działalność funduszy nieruchomości typu REIT w USA, „Studia Ekonomiczne”, nr 155, s. 69-81.
 • Mikita M., Pełka W. (2009), Rynki inwestycji alternatywnych, POLTEXT, Warszawa.
 • Papież R. (2011), Strategia globalizacji jako przesłanki ekspansji funduszy inwestycyjnych na rynkach nieruchomości [w:] A. Nalepka (red.), Inwestycje i nieruchomości – wyzwania XXI wieku, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 • Raport EY (2017), Co REIT-y zmienią na polskim rynku nieruchomości komercyjnych, www.ey.com (dostęp: 14.08.2018).
 • Sitek M. (2013), Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości, Key Text, Warszawa.
 • Szelągowska A. (2008), Rozwój funduszy rynku nieruchomości na polskim rynku finansowym a tendencje światowe [w:] S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, CeDeWu, Warszawa.
 • Uwagi NBP dotyczące projektu ustawy o spółkach wynajmu nieruchomości (wersja projektu z dnia 19.05.2017 r.), Warszawa.
 • Uzasadnienie do ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości z dnia 25.04.2018, Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości z dnia 25.04.2018.
 • Wiśniewska M. (2008), REIT jako forma inwestycji [w:] S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, CeDeWu, Warszawa.
 • [www 1] www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/23989/struktura-oszczednosci-gospodarstw-domowych-%28marzec-2018%29.html (dostęp: 14.08.2018).
 • [www 2] www.businessinsider.com.pl/finanse/ustawa-o-reit-ach-wejdzie-w-zycie-od-poczatku-2019-roku/0cdms81 (dostęp: 14.08.2018).
 • [www 3] www.finance.yahoo.com (dostęp: 14.08.2018).
 • [www 4] www.globalpropertyresearch.com (dostęp: 14.08.2018).
 • [www 5] www.hoovers.com (dostęp: 14.08.2018).
 • [www 6] www.archiwum.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-mieszkaniowa/narodowyprogram-mieszkaniowy/ (dostęp: 14.08.2018).
 • [www 7] www.reit.com/sites/default/files/reitwatch/RW1801.pdf (dostęp: 14.08.2018).
 • [www 8] www.reit.com/investing (dostęp: 14.08.2018).
 • [www 9] www.suredividend.com/reit-list (dostęp: 14.08.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-71aab603-3a45-45f7-9b32-e16e8df8b6c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.