PL EN


2016 | 268 | 9-19
Article title

Wpływ jakości systemu nadzoru właścicielskiego na sytuację finansową spółek giełdowych w czasach kryzysu finansowego – przegląd badań empirycznych

Content
Title variants
EN
Impact of corporate governance quality on financial efficiency of listed companies in times of financial crisis in the light of empirical studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli systemu nadzoru właścicielskiego w czasach kryzysu finansowego w świetle badań empirycznych różnych autorów. W pierwszej części zostało zdefiniowane pojęcie nadzoru właścicielskiego, a w następnej – pojęcie jego jakości oraz jej wyznaczników. W ostatniej części przedstawiono wyniki badań empirycznych, analizujących wpływ jakości nadzoru właścicielskiego na efektywność finansową. Pojęcie jakości nadzoru właścicielskiego zaprezentowano z perspektywy: uwarunkowań instytucjonalno-prawnych danego kraju oraz cech jakościowych jednostki sprawozdawczej.
EN
The aim of the article is to present the role of corporate governance in times of financial crisis in the light of empirical research. Analysis of empirical studies' results provides a picture of how corporate governance quality protects company's financial efficiency in times of financial crisis. Generally, results suggest that in emerging countries legal and institutional environment plays more important role in protecting against the effects of the crisis than macroeconomic situation. However, on the company level high quality of corporate governance is a factor without statistical significance.
Year
Volume
268
Pages
9-19
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Rachunkowości Finansowej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Rachunkowości Finansowej
References
 • Andrzejewski M. (2012), Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Carcello J.V., Hermanson D.R., Neal T.L., Riley R.A. (2002), Board Characteristics and Audit Fees, “Contemporary Accounting Research”, Vol. 19, No. 3.
 • Cohen J.R., Hanno D.M. (2000), Auditors' Consideration of Corporate Governance and Management Control Philosophy in Preplanning and Planning Judgments, “Auditing: A Journal of Practice & Theory”, Vol. 19 (2).
 • Dobija D. (2011), Auditing jako element ładu korporacyjnego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Tom 64 (120).
 • Dobre F. (2015), Are Financial Audit Elements and Corporate Governance Policies Solutions for the Economic Crisis?, “Theoretical and Applied Economics”, No. 2 (603).
 • Gabrusewicz W. (2007), Metody rewizji finansowej a wiarygodność danych sprawozdań finansowych [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Green Paper. The EU Corporate Governance Framework (2011), European Commission.
 • Gupta K., Krishnamurti Ch., Tourani-Rad A. (2013), Is Corporate Governance Relevant During the Financial Crisis?, “Journal of International Financial Markets, Institutions & Money”, Vol. 23.
 • Hsin-Yi Ch., Tzu-Ching W. (2014), Managerial Legal Liability and Big 4 Auditor Choice, “Journal of Business Research”, Vol. 67.
 • Jerzemowska M., Golec A. (2007). Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego a konkurencyjność spółek notowanych na GPW [w:] B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Johnson S., Boone P., Breach A., Friedman E. (2000), Corporate Governance in the Asian Financial Crisis, “Journal of Financial Economics”, Vol. 58.
 • Kam-Wah L. (2013), Audit Reporting of Big 4 Versus Non-Big 4 Auditors: The Case of Ex-Andersen Clients, “The International Journal of Accounting”, Vol. 48.
 • Kirkpatrick G. (2009), The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis, OECD.
 • La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W. (1998), Law and Finance, “Journal of Political Economy”, Vol. 106, No. 6.
 • Levitt A. (1999), Corporate Governance in a Global Arena, https://www.sec.gov/ news/speech/speecharchive/ 1999/spch302.htm (dostęp: 10.10.2015).
 • Mitton T. (2002), A Cross-firm Analysis of the Impact of Corporate Governance on the East Asian Financial Crisis, “Journal of Financial Economics”, Vol. 64.
 • Mousavi Z., Moridipour H. (2013), Corporate Governance Quality: A Literature Review, “International Research Journal of Applied and Basic Science”, Vol. 4 (10).
 • O'Connor J. (1987), The Meaning of Crisis: A Theoretical Introduction, Basil Blackwell, New York.
 • Pfaff J. (2007), Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Plessis J.J. du, Hargovan A., Bagaric M., Harris J. (2015), Principles of Contemporary Corporate Governance, Cambridge University Press, Sydney.
 • Sikka P. (2015), The Corrosive Effects of Neoliberalism on the UK Financial Crises and Auditing Practices: A Dead-End Reforms, “Accounting Forum”, Vol. 39.
 • Solomon J. (2007), Corporate Governance and Accountability, John Wiley & Sons, Weinheim.
 • Śliwińska-Grzegorczyk M. (2015), Uwagi o metodzie regulacji rachunkowości i rewizji finansowej na przykładzie funkcjonowania komitetu ds. audytu w jednostkach zainteresowania publicznego [w:] B. Micherda (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-7243d585-036a-4d40-81d9-592e9e4cb417
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.